×

กทม. วางแนวทางเพิ่มรายได้จากภาษี เริ่มระบบ One Stop Service ลดการพบเจ้าหน้าที่ เพิ่มความโปร่งใส

โดย THE STANDARD TEAM
06.12.2022
  • LOADING...
ชัชชาติ สิทธิพันธุ์

วันนี้ (6 ธันวาคม) ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวภายหลังการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร (กทม.) ครั้งที่ 26/2565 ว่า จากการประชุม กทม. มีแนวทางเพิ่มรายได้จากการจัดเก็บภาษี เช่น ภาษีโรงแรม แต่ทั้งนี้จะไม่ให้กระทบต่อประชาชน 

 

ขณะนี้ กทม. ยังไม่มีอำนาจในการจัดเก็บภาษีดังกล่าว ต้องปรับแก้พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กรุงเทพมหานคร 2528 ก่อน ซึ่งจะมีการสรุปรายละเอียดเพื่อส่งเรื่องไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อขอปรับแก้ รวมถึงเรื่องอื่นๆ ในมิติที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน 

 

ขณะเดียวกัน กทม. กำลังจัดทำระบบสารสนเทศภาษีท้องถิ่นให้รัดกุม โดยเฉพาะการจ่ายเงินออนไลน์ผ่านการจัดทำฐานภาษี เช่น ภาษีป้าย ภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้าง การออกใบเสร็จ การจ่ายเงินออนไลน์ รวมถึงการดำเนินการเรื่องการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 

 

และการปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเรื่องค่าครองชีพของประชาชน เช่น การปรับระเบียบเพื่อเพิ่มเงินค่าอุปกรณ์การเรียนของศูนย์เด็กเล็กในสังกัด กทม. จากเดิมหัวละ 100 บาท เป็น 600 บาท และเพิ่มค่าอาหารจากหัวละ 20 บาท เป็น 32 บาท เพื่อดูแลเด็กเล็กในกรุงเทพฯ ประมาณ 20,000 คน 

 

ชัชชาติกล่าวด้วยว่า กทม. ได้ปรับให้มีการขออนุญาตสร้างบ้านขนาดไม่เกิน 300 ตารางเมตร ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคมที่ผ่านมา เนื่องจากได้รับข้อร้องเรียนจำนวนมากกรณีเจ้าหน้าที่เรียกรับเงินใต้โต๊ะเพื่อแลกกับการอนุญาตก่อสร้าง ทั้งนี้การเปิดระบบขออนุญาตสร้างบ้านออนไลน์เพื่อลดการพบกันระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชน เพื่อความโปร่งใสมากขึ้น โดยประชาชนที่ขออนุญาตทางช่องทางออนไลน์จะได้รับอนุญาตภายใน 30 วัน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถขอผ่านช่องทางออนไลน์ได้ 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising