×

ฉัตรชัย หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขชายแดนใต้ เข้าพบผู้อำนวยความสะดวกมาเลเซีย สานต่อการพูดคุยสันติภาพ

โดย THE STANDARD TEAM
09.12.2023
  • LOADING...

วานนี้ (8 ธันวาคม) มีรายงานว่า ฉัตรชัย บางชวด หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เข้าพบ พล.อ. ตันซรี ดาโต๊ะ สรี ซุลกิฟลี ไซนัล อะบีดิน ผู้อำนวยความสะดวกในกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อแนะนำตัว เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะพูดคุยฯ

 

ทั้งนี้ ฉัตรชัยได้เข้าหารือถึงแนวทางการทำงานร่วมกันในระยะต่อไป รวมทั้งการแสวงหาหนทางเพื่อแก้ปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัดต่างๆ ในการขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยสันติสุข ตลอดจนดำเนินมาตรการแนวทางหนุนเสริมอื่นๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายการสร้างสันติสุขในพื้นที่ 

 

ในโอกาสนี้ หัวหน้าคณะพูดคุยฯ ได้มีการหารือถึงแนวทางการทำงานร่วมกันในระยะต่อไป รวมทั้งการแสวงหาหนทางเพื่อแก้ปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัดต่างๆ ในการขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยสันติสุข ตลอดจนดำเนินมาตรการแนวทางหนุนเสริมอื่นๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายการสร้างสันติสุขในพื้นที่ นอกจากนี้ ยังได้แสดงความมุ่งมั่นและเน้นย้ำที่จะสานต่อความสำเร็จของกระบวนการพูดคุยฯ ในห้วงที่ผ่านมา 

 

โดยเฉพาะการขยายผลหลักการทั่วไปว่าด้วยการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ (General Principles of the Peace Dialogue Process) ผ่านการเห็นชอบร่วมกันในแผนปฏิบัติการร่วม เพื่อนำไปสู่การสร้างสันติสุขแบบองค์รวมหรือ Joint Comprehensive Plan Towards Peace (JCPP) 

 

ซึ่งแผนปฏิบัติการฯ มีรายละเอียดครอบคลุมใน 3 ประเด็นสำคัญ คือ 1. การลดความรุนแรง 2. การปรึกษาหารือสาธารณะ และ 3. การแสวงหาทางออกทางการเมือง 

 

โดยระหว่างการหารือ หัวหน้าคณะพูดคุยฯ ได้เชิญผู้อำนวยความสะดวกฯ เยือนประเทศไทยอีกครั้งเพื่อทำความรู้จักกับคณะพูดคุยฯ ชุดใหม่ และพบปะกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องที่จะมีการจัดการหารือเพื่อเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องและจัดให้มีการพูดคุยโดยเร็ว โดยคาดว่าจะสามารถจัดการพูดคุยในระดับคณะทำงานทางเทคนิคได้ภายในเดือนมกราคม 2567 และตามด้วยการพูดคุยอย่างเป็นทางการแบบเต็มคณะ

 

ทั้งนี้ ในระยะเร่งด่วน คณะพูดคุยฯ จะเร่งหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดัน 2 ประเด็นสำคัญให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ได้แก่ 

 

  1. การลดเหตุรุนแรง ทั้งนี้ เริ่มด้วยการเตรียมการผลักดันให้เกิดโครงการรอมฎอนสันติสุข โดยคาดหวังให้เป็นจุดเริ่มต้นเพื่อยุติเหตุรุนแรงครอบคลุมต่อเนื่องในระยะยาว เพื่อเสริมสร้างสภาวะแวดล้อมที่เกื้อหนุนต่อการปรึกษาหารือสาธารณะอย่างสร้างสรรค์

 

  1. เริ่มกระบวนการปรึกษาหารือสาธารณะกับผู้มีส่วนได้เสีย โดยเฉพาะการพูดคุยกับกลุ่มต่างๆ ภายในประเทศอย่างครอบคลุม

 

มีรายงานว่าสำหรับฉัตรชัยทำงานร่วมกับคณะพูดคุยฯ มาก่อนหน้านี้แล้ว ซึ่งมีประสบการณ์การพูดคุยเจรจามากว่า 10 ปีที่ผ่านมาที่ได้ร่วมทีมพูดคุยเจรจากับทางทหาร ทำให้มีความคุ้นกับทางผู้อำนวยความสะดวกฯ และคณะ

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising