×

เศรษฐาตั้ง ‘ฉัตรชัย บางชวด’ รองเลขาฯ สมช. นั่งหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้คนใหม่

โดย THE STANDARD TEAM
27.11.2023
  • LOADING...
คณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้

วันนี้ (27 พฤศจิกายน) เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ลงนามในคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 344/2566 แต่งตั้งคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้

 

คำสั่งดังกล่าวให้ ฉัตรชัย บางชวด ซึ่งปัจจุบันเป็นรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เป็นหัวหน้าคณะพูดคุย และมีคณะพูดคุย ประกอบด้วย เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม โดยมีผู้แทนสำนักงาน สมช. และผู้แทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นคณะพูดคุย และเลขานุการร่วม

 

ทั้งนี้ คณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้มีอำนาจและหน้าที่ในการดำเนินการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้กับกลุ่มเห็นต่างจากรัฐและผู้ก่อเหตุรุนแรง ในช่องทางที่เป็นทางการ ประเมินวิเคราะห์ท่าที ทัศนคติของกลุ่มเห็นต่างจากรัฐและผู้ก่อเหตุรุนแรง รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ ประสานงาน หรือแสวงหาความร่วมมือจากส่วนราชการ หน่วยงานรัฐ องค์กรภาคประชาชน และหน่วยงานในต่างประเทศในกิจการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น

 

ย้อน 10 ปี ไทยเปลี่ยนหัวหน้าคณะเจรจาสันติสุขแล้วกี่คน

 

  • ปี 2556: พล.ท. ภราดร พัฒนถาบุตร เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (ในขณะนั้น)
  • ปี 2557: พล.อ. อักษรา เกิดผล ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก (ในขณะนั้น)
  • ปี 2561: พล.อ. อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ อดีตแม่ทัพภาคที่ 4
  • ปี 2562: พล.อ. วัลลภ รักเสนาะ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
  • ปี 2566: ฉัตรชัย บางชวด รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising