×

‘ชาติไทยพัฒนา’ เปลี่ยนโลโก้ใหม่ ปรับแผนที่ประเทศไทยเป็นสีชมพู วราวุธเผย สื่อถึงการยกระดับประเทศให้โดดเด่น

โดย THE STANDARD TEAM
03.10.2022
  • LOADING...
พรรคชาติไทยพัฒนา

วันนี้ (3 ตุลาคม) ที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดี กรุงเทพมหานคร วราวุธ ศิลปอาชา ประธานคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ พรรคชาติไทยพัฒนา ขึ้นเวทีชี้แจงถึงการเปลี่ยนแปลงโลโก้พรรคชาติไทยพัฒนา ต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 2/2565 เพื่อขอมติในที่ประชุมให้ความเห็นชอบ

 

วราวุธกล่าวว่า แรงบันดาลใจในการออกแบบตราสัญลักษณ์ใหม่ มาจากแนวความคิดเพื่อความก้าวหน้าของประเทศไทย การร่วมแรงร่วมใจลงมือทำในเป้าหมายเดียวกัน เพื่อความปรองดองสามัคคี มุ่งไปสู่ความหวังและความสำเร็จ โดยยังคงแผนที่ประเทศไทย คุณค่าหลักตั้งแต่พรรคชาติไทย มาถึงพรรคชาติไทยพัฒนา ของ บรรหาร ศิลปอาชา อดีตนายกรัฐมนตรี คนที่ 21 ที่มุ่งมั่นทำงาน พูดจริง ทำจริง และเป็นผู้จุดประกายการปฏิรูปการเมือง จนเกิดรัฐธรรมนูญปี 2540 หรือรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ไว้เป็นมรดกให้การเมืองไทย 

 

โดยมีการปรับปรุงแผนที่ประเทศไทยเป็นสีชมพูที่เป็นสีของพรรค และเพิ่มมิติให้เด่นขึ้น สื่อถึงการยกระดับพัฒนาประเทศให้โดดเด่นก้าวไปข้างหน้า องค์ประกอบเส้นวงกลมสีน้ำเงิน หมายถึงความศรัทธา ความปรองดอง สามัคคี เป็นหนึ่งเดียวกันของคนในชาติ และเส้นวงกลมสีเหลือง หมายถึงแสงแห่งชัยชนะ สะท้อนถึงความสำเร็จของการร่วมแรงร่วมใจกันของคนในชาติ เมื่อนำมารวมกัน

 

ภายหลังจากวราวุธนำเสนอที่มาการเปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ หรือโลโก้พรรคแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรอง ให้ความเห็นชอบในการใช้ตราสัญลักษณ์ใหม่

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising