×

‘จะนะรักษ์ถิ่น’ ไม่พอใจมติ ครม. หลังมอบหมาย กพต. เป็นเจ้าภาพทำ SEA โครงการนิคมฯ เตรียมยกระดับการชุมนุมในอีก 1 ชั่วโมง

14.12.2021
  • LOADING...
จะนะรักษ์ถิ่น

วันนี้ (14 ธันวาคม) บรรยากาศโดยรอบทำเนียบรัฐบาล มีกลุ่มจะนะรักษ์ถิ่นปักหลักที่บริเวณเชิงสะพานชมัยมรุเชฐตั้งแต่ช่วงเย็นวานนี้ (13 ธันวาคม) เพื่อมาทวงถามการดำเนินการตาม MOU ที่ได้มีการเซ็นระหว่างกลุ่มจะนะรักษ์ถิ่นและรัฐบาล รวมถึงรอฟังมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในการทบทวนการดำนเนินงานของโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ จังหวัดสงขลา และการทำ SEA หรือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์

 

ต่อมาเวลา 13.20 น. ตัวแทนรัฐบาลแจ้งผลการหารือของ ครม. โดยนายกรัฐมนตรี และ ครม. รับทราบข้อร้องเรียนของเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นทุกข้อ และ ครม. มีมติมอบหมายให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) (ซึ่งกฎหมายให้อำนาจไว้) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งสภาพัฒน์ และสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) และสถาบันการศึกษาในพื้นที่ รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ หรือ SEA และแผนแม่บทต่างๆ โดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดำเนินการ และให้ กพต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับข้อเสนอของภาคประชาชน เพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

 

ทั้งนี้ ให้หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรอผลการประเมิน SEA เป็นที่ยุติก่อน ก่อนที่จะดำเนินการอะไรต่อไปเกี่ยวกับโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะในทุกเรื่อง ส่วนกรอบระยะเวลาการจัดทำ SEA ต้องหารือกันอีกครั้ง โดยให้หน่วยงานที่จัดทำเป็นผู้กำหนดกรอบระยะเวลา

 

ขณะที่แกนนำกลุ่มเครือข่ายจะนะรักษถิ่นระบุว่า ไม่พอใจมติ ครม. เพราะไม่เป็นไปตามที่หารือกัน ในการตั้ง กพต. ซึ่งเป็นคู่ขัดแย้ง เข้ามาเป็นแบบหัวโต๊ะในการจัดทำ SEA เพราะมองว่าจะยิ่งสร้างปัญหา และเห็นว่าเจตนาของรัฐบาลต้องการที่จะควบคุมการศึกษา SEA จึงให้เวลารัฐบาลถึงแค่ 14.30 น. ก่อนจะยกระดับการชุมนุม

 

ก่อนหน้านี้แกนนำเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นยืนยันชัดเจนว่า ผู้ที่จะนั่งหัวโต๊ะในการจัดทำ SEA จะต้องเป็นสภาพัฒน์เท่านั้น เพราะสภาพัฒน์ทำหน้าที่ออกแบบแผนพัฒนาประเทศอยู่แล้ว เชื่อว่าจะสามารถจัดทำผลการศึกษาฯ ได้ดี และเป็นกลาง

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising