×

ก้าวไกลเตรียมถกขับ ‘ไชยามพวาน’ พ้นสมาชิกหรือไม่จันทร์นี้ หลังฝ่าฝืนมติพรรค ไม่ยอมรับผิด ไม่ขอโทษผู้เสียหาย

โดย THE STANDARD TEAM
05.11.2023
  • LOADING...
ไชยามพวาน มั่นเพียรจิตต์

จากที่คณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลมีมติว่า ไชยามพวาน มั่นเพียรจิตต์ สส. กทม. กระทำการฝ่าฝืนวินัยสมาชิกพรรคอย่างร้ายแรง กรณีแสดงออกในทางตรงข้ามกับอุดมการณ์อันเป็นค่านิยมที่สำคัญของพรรค และกระทำการล่วงเกิน คุกคาม หรือก่อความเดือดร้อนรำคาญทางเพศต่อบุคคลอื่น โดยในที่ประชุมร่วมกันระหว่าง สส. และคณะกรรมการบริหารพรรค เมื่อวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ได้มีมติให้ลงโทษด้วยการตัดสิทธิที่พึงมีในฐานะสมาชิกพรรค และกำหนดเงื่อนไขให้ดำเนินการ ซึ่งหนึ่งในเงื่อนไขกำหนดว่า ต้องแถลงยอมรับผิดและขอโทษในทางสาธารณะต่อสังคมกับผู้เสียหายทั้งสามรายอย่างจริงใจต่อการกระทำผิดทางวินัยดังกล่าว โดยต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2566 และให้ยุติการก่อความเสียหายต่อผู้เสียหายทั้งสามรายทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยพลันนับแต่ได้รับแจ้งคำสั่ง

 

ล่าสุดวันนี้ (5 พฤศจิกายน) เวลา 13.00 น. คณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลได้นัดประชุมและลงความเห็นว่า การแถลงข่าวของไชยามพวานเมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงการสำนึกหรือยอมรับว่าพฤติการณ์ของตนเข้าข่ายเป็นการคุกคามทางเพศ อีกทั้งยังไม่ได้ขอโทษต่อผู้เสียหายอย่างจริงใจ ตลอดจนยังได้กระทำการก่อความเสียหายต่อผู้เสียหายโดยการเปิดเผยข้อมูลของผู้เสียหายด้วย 

 

คณะกรรมการบริหารพรรคจึงมีมติว่า ให้ส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการวินัยและจรรยาบรรณเพื่อดำเนินกระบวนการวินัยสมาชิกพรรคต่อไปตามข้อบังคับพรรค โดยมีบทลงโทษขั้นสูงสุดคือการพิจารณาขับพ้นจากการเป็นสมาชิกพรรคในที่ประชุมร่วมกันระหว่าง สส. และคณะกรรมการบริหารพรรค ซึ่งจะเกิดขึ้นได้เร็วสุดในวันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising