×

ชัยวุฒิเผย กิจการสื่อมวลชนได้รับการยกเว้นจาก PDPA ถ่ายภาพ-อัดคลิปได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักวิชาชีพ

โดย THE STANDARD TEAM
07.06.2022
  • LOADING...
ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์

วันนี้ (7 มิถุนายน) ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยว่า กิจการสื่อมวลชนได้รับการยกเว้นจากพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือ PDPA ดังนั้นการถ่ายรูป อัดคลิป และเผยแพร่ ทำได้โดยไม่ต้องขอความยินยอม แต่ต้องเป็นไปตามประมวลจริยธรรมของวิชาชีพหรือเป็นประโยชน์สาธารณะ แต่ก็ควรระวังกฎหมายอื่นด้วย

 

นอกจากนี้ ชัยวุฒิกล่าวเสริมว่า PDPA ที่บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 มีเจตจำนงชัดเจนในการให้ความคุ้มครองสิทธิเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ขณะเดียวกัน PDPA มาตรา 4 (3) พ.ร.บ. ไม่บังคับใช้แก่กิจการสื่อมวลชน อันเป็นไปตามจริยธรรมแห่งการประกอบวิชาชีพหรือประโยชน์สาธารณะ

 

อย่างไรก็ตาม หลายกรณีเป็นประโยชน์สาธารณะแต่อาจจะไปละเมิดสิทธิบางประการของประชาชน ก็ต้องมีการตีความกันว่าเผยแพร่ได้หรือไม่ได้ จากประมวลจริยธรรมของสื่อมวลชนและองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน

 

“PDPA มาตรา 4 (3) พ.ร.บ. ไม่บังคับใช้แก่กิจการสื่อมวลชน อันเป็นไปตามจริยธรรมแห่งการประกอบวิชาชีพหรือประโยชน์สาธารณะ มีความชัดเจนว่าสื่อมวลชนสามารถถ่ายรูป อัดคลิป และเผยแพร่ ทำได้ ไม่ต้องเบลอ ไม่ต้องขอความยินยอม แต่ต้องเป็นไปตามประมวลจริยธรรมของวิชาชีพหรือเป็นประโยชน์สาธารณะ” ชัยวุฒิกล่าว

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising