×

ชัชชาติ ร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำท่าจีน ศึกษาภาพรวมบริหารจัดการลุ่มน้ำ เตรียมเสนอสร้างทางด่วนน้ำแก้ปัญหาระยะยาว

โดย THE STANDARD TEAM
20.09.2022
  • LOADING...

วานนี้ (19 กันยายน) ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำท่าจีน ครั้งที่ 4/2565 กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการร่วมกันหลายจังหวัด หลายลุ่มน้ำ โดยที่ กทม. เกี่ยวข้องมี 3 ลุ่มน้ำ ประกอบด้วย ลุ่มน้ำท่าจีน ลุ่มน้ำเจ้าพระยา และลุ่มน้ำบางปะกง 

 

ซึ่งแต่ละลุ่มน้ำจะมีแต่ละจังหวัดที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมกัน เบื้องต้นต้องฟังรายละเอียดก่อนเพื่อจะได้เห็นภาพรวม เพราะสุดท้ายแล้วการระบายน้ำต่างๆ เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานครทั้งหมด ที่ผ่านมาผู้ว่าฯ กทม. อาจจะไม่ได้เข้าร่วมประชุม แต่คราวนี้จะดูว่าการบริหารจัดการเป็นอย่างไร 

 

ชัชชาติกล่าวต่อไปว่าวันนี้ (20 กันยายน) จะมีการประชุมซักซ้อมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาทรัพยากรน้ำ ที่ กทม. จะเสนอเรื่องทางด่วนน้ำที่จะระบายออกทางด้านลาดกระบังเพื่อพิจารณา ต้องดูว่าคณะกรรมการฯ เห็นด้วยหรือไม่ 

 

โดยตามแผนเดิมกรมชลประทานจะใช้คลองเป็นทางด่วนน้ำ แต่การใช้คลองต้องมีการเวนคืนที่ดิน และมีการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมค่อนข้างมาก ซึ่งอาจใช้เวลานาน ส่วนแผนทางด่วนน้ำที่ กทม. จะเสนอเป็นการทำอุโมงค์ด้านล่างลอดตามแนวคลอง ลอดถนนบางนา-ตราด ออกคลองร้อยคิว 

 

ซึ่งจะช่วยระบายน้ำในพื้นที่ฝั่งกรุงเทพฯ ตะวันออกและพื้นที่สมุทรปราการ แต่เป็นโครงการขนาดใหญ่ลงทุนค่อนข้างสูง ซึ่งหากสามารถดำเนินการได้จะช่วยด้านเศรษฐกิจ ลดความเสียหายด้านต่างๆ และรองรับการขยายตัวของฝั่งกรุงเทพฯ ตะวันออก

 

ชัชชาติกล่าวอีกว่า ถือเป็นเรื่องที่ดี เนื่องจากเรื่องน้ำเราต้องดูในภาพรวมเพื่อบริหารจัดการและวางแผนในระยะยาวให้มีประสิทธิภาพ

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising