×

ชัชชาติ หารือ NIA ร่วมมือ-ผลักดัน กทม. สู่มหานครแห่งนวัตกรรม ตอบโจทย์ความหลากหลายในพื้นที่

โดย THE STANDARD TEAM
05.08.2022
  • LOADING...
ชัชชาติ​ สิทธิพันธุ์

วันนี้ (5 สิงหาคม) ชัชชาติ​ สิทธิพันธุ์​ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร​ (ผู้ว่าฯ กทม.) ประชุมร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ​หรือ​ NIA เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาย่านนวัตกรรมในกรุงเทพมหานคร​ (กทม.) 

 

ในที่ประชุม NIA ได้เสนอความร่วมมือใน 3 ประเด็น ประกอบด้วย​ 

 

  1. การสร้างภาพลักษณ์และอัตลักษณ์ของนวัตกรรมใน กทม. 

 

  1. ร่วมส่งเสริมแนวคิดการพัฒนาด้านกายภาพที่เหมาะสมในการเป็นย่านนวัตกรรม และผลักดันโครงการด้านนวัตกรรมสังคมใน กทม.​

 

  1. การร่วมประเมินเมืองด้วยดัชนีเมืองนวัตกรรม​ ซึ่ง กทม. ยินดีให้ความร่วมมือ ทั้งนี้ เพื่อให้ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ได้เสนอให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานร่วม โดยมีผู้แทนจากทาง กทม. และ​ NIA​ ซึ่งได้กำหนดความร่วมมือเบื้องต้น 3 ประเด็น ประกอบด้วย​ 

 

  • การหาพื้นที่ในการทำ Bangkok Innovation Center เพื่อสร้าง Ecosystem ให้นวัตกรมาร่วมสร้างนวัตกรรมที่ตรงกับ Pain Point ของ กทม.
  • การพัฒนานวัตกรรมจาก Problem Base ที่ กทม. เผชิญ เช่น​ การจราจร, การแยกขยะ,​ PM2.5, หาบเร่แผงลอย, Anti-Corruption, น้ำท่วม และด้านการศึกษา​ 
  • การพัฒนาและประเมินผลเมืองตามดัชนีเมืองนวัตกรรม​ ซึ่งรองผู้ว่าฯ กทม. ​ได้ให้ความเห็นว่า​ นวัตกรรมที่เสนอมีหลายอย่างที่น่าสนใจและตรงกับปัญหาเมือง เช่น Medtech, การบริหารจัดการขยะ, การท่องเที่ยว รวมถึงในประเด็นดัชนีเมืองนวัตกรรม ปลัด กทม.​ ได้ให้ข้อคิดเห็นเรื่องการมอบหมายฝ่ายกฎหมายให้พิจารณากระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้เชื่อมโยงกับนวัตกรรมที่ NIA หรือหน่วยงานภายนอกให้การสนับสนุนในการทดลองใช้แล้วในปัจจุบัน

 

ซึ่งต้องหารือในทุกด้านทุกมิติ เพื่อให้นวัตกรรมดังกล่าวเกิดประโยชน์สูงสุดกับ กทม. และคนกรุงเทพฯ

 

สำหรับความร่วมมือในวันนี้​ มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนแนวคิดเพื่อ​เปิดวิสัยทัศน์การขับเคลื่อน กทม. สู่มหานครแห่งนวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์ความหลากหลายของกลุ่มคนที่อยู่ใน กทม. ที่เป็นชาวไทยและชาวต่างชาติจากทั่วโลก ทั้งผู้สูงอายุ คนพิการ คนรุ่นใหม่ และกลุ่มความหลากหลายทางเพศ และยกระดับให้ กทม. เป็นเมืองแห่งความฝันและโอกาสของทุกคนอีกครั้ง

 

ทั้งนี้​ นวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation) หมายถึง กิจกรรม ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใหม่ ที่มุ่งตอบสนองความต้องการของสังคมเป็นหลัก โดยมีการพัฒนาและเผยแพร่ผ่านองค์กรเพื่อสังคม ซึ่งมีส่วนช่วยในการพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต หรือเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในสังคม มีผลกระทบในระดับชุมชน หรือส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising