×

ชัชชาติ พร้อมคณะทำงานร่วมปลูกต้นไม้ สวนสาธารณะป้อมมหากาฬ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน

โดย THE STANDARD TEAM
03.06.2022
  • LOADING...
ชัชชาติ ปลูกต้นไม้

วันนี้ (3 มิถุนายน) ที่สวนสาธารณะป้อมมหากาฬ เขตพระนคร ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมปลูกต้นไม้ 90 ต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 

 

ชัชชาติกล่าวว่า พื้นที่สวนนี้ถือว่ามีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนาน ฉะนั้นจะต้องมีการพัฒนาพื้นที่ให้สามารถรักษาเรื่องราวไปพร้อมกับประโยชน์การใช้สอยที่สาธารณะให้ได้ จากการสอบถามคนในชุมชนว่าต้องการอะไรเพิ่มเติมในพื้นที่ ประชาชนสะท้อนว่าอยากให้มีเครื่องออกกำลังกายให้ผู้สูงอายุ มีที่ให้เด็กทำกิจกรรม มีการพัฒนาให้สวยงาม 

 

สำหรับนโยบายการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ชัชชาติกล่าวว่า ขณะนี้ถือว่าเริ่มแล้ว โดยมีการเรียกประชุมกำหนดหลักการ เริ่มจากการคัดเลือกต้นไม้ที่ต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับแต่ละพื้นที่ ต้องคัดสรรเพื่อการดูแลรักษาในระยะยาว ส่วนขั้นตอนที่สองคือการเริ่มทำแอปพลิเคชันอย่างจริงจัง ฉะนั้นต้นไม้ทุกต้นต้องมีการลงบันทึก เพราะไม่อยากให้เกิดการปลูกและทิ้งหาย ข้อมูลที่บันทึกจะต้องมีชื่อผู้ปลูก พิกัดการปลูก ผู้ดูแล และความคืบหน้าตามระยะ แต่จำเป็นที่จะต้องหาเครือข่ายภาคเอกชนมาร่วม เพราะถ้า กทม. ปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้นอาจทำได้ แต่อาจจะไม่มีความหมายถ้าไม่มีแนวร่วมมาช่วยกันปลูก มาช่วยกันดูแล เพราะสุดท้ายแล้วต้นไม้เหล่านี้จะเป็นสมบัติของเมืองที่ทุกคนเติบโตไปด้วยกัน

 

ชัชชาติกล่าวต่ออีกว่า ในเบื้องต้นอาจจะกำหนดให้ทุกวันอาทิตย์เป็นวันปลูกต้นไม้ ให้ทุกเขตปลูกสัปดาห์ละอย่างน้อย 100 ต้น ฉะนั้นรวมแล้วหนึ่งสัปดาห์ กทม. จะมีต้นไม้เพิ่ม 5,000 ต้น หนึ่งปีมี 2.5 แสนต้น และ 4 ปีมี 1 ล้านต้น นโยบายนี้ใช้งบประมาณน้อย เพราะต้นกล้าเฉลี่ยแล้วราคาอยู่ที่ 20 บาท ซึ่งในอนาคตหากมีการสอนและส่งเสริมอาชีพกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ เช่น เขตมีนบุรี หนองจอก ก็อาจเป็นวิสาหกิจชุมชน สร้างรายได้กลับสู่ชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจใน กทม. หมุนเปลี่ยนไปในตัว

 

โดยนอกจากการปลูกต้นไม้แล้ว อนาคตอาจจะมีการจัดกิจกรรมนำดนตรีเข้ามาเล่นในสวน กิจกรรมเหล่านี้จะเป็นการเพิ่มคุณค่าของพื้นที่สาธารณะให้ครอบครัว ชุมชน ได้มาพักผ่อน เมืองจะมีคุณภาพมากขึ้น จากนี้กิจกรรมไม่จำเป็นว่าจะต้องจัดที่สวนลุมหรือสวนรถไฟเท่านั้น แต่ต้องจัดให้ได้ในพื้นที่อื่นๆ ด้วย

 

ชัชชาติ ปลูกต้นไม้ ชัชชาติ ปลูกต้นไม้ ชัชชาติ ปลูกต้นไม้ ชัชชาติ ปลูกต้นไม้

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising