×

เตรียมขอ ‘กล้องวงจรปิดเอกชน’ เชื่อมโยงภาครัฐ ดูแลความปลอดภัยประชาชน

16.11.2017
  • LOADING...

     การดูแลความปลอดภัยของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะในพื้นที่สาธารณะและจุดสุ่มเสี่ยงต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้ชีวิต และสามารถสอดส่องเหตุต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ‘กล้องวงจรปิด’ จึงเป็นสิ่งจำเป็นในยุคปัจจุบันอย่างยิ่ง

     พล.ท. คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยต่อเรื่องนี้ว่า พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว. กลาโหม ได้กำชับให้ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการบริหารการบูรณาการแผนและระบบกล้อง ประสานทุกส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ เร่งรัดติดตาม รวบรวมข้อมูลสถานภาพกล้องวงจรปิดทั่วประเทศที่มีอยู่จริงจากการสำรวจที่ผ่านมา พร้อมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการเชื่อมโยงระบบกล้องทั่วประเทศ และแผนบริหารจัดการระบบและการใช้ข้อมูลของทั้งพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดต่างๆ และภาพรวมของประเทศให้แล้วเสร็จ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประชุมภายในพฤศจิกายน 2560

     ขณะเดียวกันได้สั่งการให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกระทรวงมหาดไทย พิจารณาจัดทำแผนติดตั้งกล้องวงจรปิดเร่งด่วนเพิ่มเติมในพื้นที่จุดเสี่ยงที่จำเป็นของแต่ละจังหวัด

     พร้อมทั้งประสานขอความร่วมมือภาคเอกชนสนับสนุนการเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์กล้องวงจรปิดที่ติดตั้งนอกอาคาร ให้สามารถสานต่อครอบคลุมเป็นเครือข่ายดูแลความปลอดภัยของประชาชนได้ในภาพรวม

     “การบูรณาการเชื่อมโยงเครือข่ายและใช้ศักยภาพกล้องวงจรปิดภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ รวมทั้งการสนับสนุนติดกล้องวงจรปิดรถยนต์สาธารณะและรถยนต์ส่วนบุคคล เป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยของประชาชนและติดตามการเชื่อมโยงปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้น โดยเชื่อว่าความร่วมมือของภาคเอกชนในงานความมั่นคงจะเป็นกำลังร่วมที่สำคัญในการดูแลความปลอดภัยของประชาชน และสร้างวินัยทางสังคมควบคู่กันไปในภาพรวม”

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising