×
422867

ดร.ยรรยง ไทยเจริญ

วัคซีนโควิด-19
19 พฤศจิกายน 2020

‘วัคซีน’ แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ของเศรษฐกิจไทย?

ข่าววัคซีนของ Pfizer, BioNTech และ Moderna ที่มีประสิทธิผลในการป้องกันการติดโควิด-19 สูงกว่า 90% ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะหุ้นที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว เช่น สายการบิน บริษัทเดินเรือสำราญ และโรงแรม ในขณะที่ราคาหุ้นของบริษัทที่ได้ผลบวกจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เช่น Amazon, Zoom และ Peloton ปรับตัวลดลง รา...

MOST POPULAR