×

มัญชุภา สิงห์สุขสวัสดิ์

DEI Progress Survey
29 ธันวาคม 2023

DEI กุญแจแห่งความสำเร็จขององค์กรยุคใหม่

DEI หรือ Diversity, Equity และ Inclusion ปัจจุบันกำลังเป็นที่สนใจของคนในองค์กรยุคใหม่อย่างแพร่หลาย ก่อนที่จะเล่าว่า DEI นั้นสำคัญอย่างไร ผู้เขียนขอเริ่มต้นอธิบายความหมายของ DEI กันก่อน   D มาจาก Diversity คือ ความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายเฉพาะตัวของบุคคล เช่น เพศสภาพ รสนิยมทางเพศ สภาพร่างกาย อายุ หรือเชื้อชาติ เป็นต้น และความหล...
13 กรกฎาคม 2021

Future skills ทักษะแห่งอนาคตหลังยุคโควิด

รูปแบบหรือกระบวนการทำงานเร็วขึ้นกว่าที่เคยวางแผนไว้ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนมาทำงานในรูปแบบ Remote Work, การ Work from Home หรือการ Work from Anywhere อีกทั้งยังเป็นตัวเร่งให้บริษัทต้องนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อปรับปรุงระบบและขั้นตอนการทำงาน    จากผลสำรวจของที่ประชุมเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) ได้มีการคาดการณ์ว่า อัตราส่วนระหว่า...

MOST POPULAR

X
Close Advertising