×

พิสิฐ ทางธนกุล

6 แนวทางธุรกิจสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค
3 มิถุนายน 2024

6 แนวทางธุรกิจสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค

‘ความเชื่อมั่น’ ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกธุรกิจต้องการได้รับจากผู้บริโภค โดยรายงานผลสำรวจ Voice of the Consumer Survey 2024 ของ PwC ที่ทำการศึกษาความคิดเห็นของผู้บริโภคทั่วโลกจำนวนกว่า 20,000 ราย ใน 31 ประเทศและอาณาเขตทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย พบว่า ปัจจุบันช่องว่างระหว่างความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มีต่อบริษัทผู้ขายสินค้าและบริการ กับความเชื่อมั่นที่บร...
GenAI
9 พฤษภาคม 2024

อุปสรรคสำคัญต่อการนำเทคโนโลยี GenAI มาใช้งานจริงของซีอีโอ

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์แบบรู้สร้าง Generative AI: GenAI กำลังเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อภาคธุรกิจและกลุ่มอุตสาหกรรมทั่วโลก โดยข้อมูลจากรายงานผลสำรวจซีอีโอทั่วโลกประจำปี ครั้งที่ 27 ฉบับเอเชีย-แปซิฟิกของ PwC พบว่า 65% ของซีอีโอในภูมิภาคนี้คาดว่า GenAI จะเข้ามายกระดับประสิทธิภาพในการทำงาน ทั้งของพนักงานและผู้บริหาร ขณะที่ 76% กล่าวว่า จะต้อง...
CFO
6 เมษายน 2024

‘สร้างสมดุลระหว่างการลดต้นทุนและการลงทุน’ โจทย์ใหญ่ CFO ยุคเศรษฐกิจเติบโตช้า

ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่ธุรกิจต้องเผชิญกับต้นทุนที่สูงขึ้นสวนทางกับรายได้ที่เติบโตช้าลง ผู้บริหารจึงจำเป็นต้องมีการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และในขณะเดียวกันก็ต้องเดินหน้าลงทุนในเรื่องที่จำเป็น เพื่อเพิ่มศักยภาพและขยายขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับธุรกิจควบคู่กันไป นี่จึงเป็นภารกิจสำคัญของประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน (Chief Financial...

MOST POPULAR

X
Close Advertising