×

บุญญาพร ดอนนาปี

กฎหมายการควบรวมกิจการ
4 สิงหาคม 2022

ข้อพิจารณาทางกฎหมายที่สำคัญสำหรับการควบรวมกิจการ

ในปัจจุบันการควบรวมกิจการ หรือ Mergers & Acquisitions (M&A) มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นทุกปี และคาดว่าจะยังคงมีธุรกรรมควบรวมกิจการอย่างต่อเนื่องและหลากหลายในทุกภาคอุตสาหกรรม ซึ่งในการดำเนินการควบรวมกิจการนั้น นอกจากจะต้องพิจารณาในด้านธุรกิจ ทางการเงิน และทางภาษีแล้ว ข้อพิจารณาทางด้านกฎหมายก็มีความสำคัญเช่นเดียวกัน    ในประเทศไทย การ...

MOST POPULAR

Close Advertising