×

ณัฐพงศ์ ตันติจัตตานนท์

ข้อมูลความยั่งยืน
31 มีนาคม 2023

เตรียมความพร้อมการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ

ในปัจจุบัน ธุรกิจต่างๆ กำลังเผชิญกับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมในหลากหลายมิติ ทำให้มีความจำเป็นในการให้ความสำคัญกับเรื่องของความยั่งยืนมากขึ้น โดยผลสำรวจการจัดทำรายงานด้านความยั่งยืน ปี 2565 ของ KPMG พบว่า 64% ของผู้นำธุรกิจชั้นนำระดับโลกตระหนักถึงความเสี่ยงทางธุรกิจจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ 62% ของซีอีโอ วางแผนลงทุนในการพัฒนาบริษัทส...

MOST POPULAR

Close Advertising