Menu

Thailand

2 พฤษภาคม 2019

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระราชินี ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 5

เมื่อเวลา 16.29 น. วันที่ 2 พฤษภาคม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังพระบรมราชานุสรณ์ พระลานพระราชวังดุสิต ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ พระลานพระราชวังดุสิต การนี้สมเด็จพระราชินีสุทิดา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โดยเสด็จฯ ด้วย &nb...
2 พฤษภาคม 2019

พระปฐมบรมราชโองการจากรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 10

ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแต่ละครั้ง พระมหากษัตริย์จะพระราชทาน ‘พระปฐมบรมราชโองการ’ หลังจากพราหมณ์ทูลเกล้าฯ ถวายเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์และเครื่องราชูปโภคแล้ว   พระปฐมบรมราชโองการนับตั้งแต่รัชกาลที่ 1 จนถึงรัชกาลที่ 10 มีเนื้อความเปลี่ยนแปลงมาตามยุคสมัย ซึ่งล้วนแต่แสดงพระราชปณิธานในฐานะทรงเป็นผู้รับพระราชภาระแห่งบ้านเมือง    ...
2 พฤษภาคม 2019

4-5-6 พ.ค. นี้ ประชาชนที่ออกจากบ้านจำเป็นต้องใส่เสื้อเหลืองทุกวันไหม

สืบเนื่องจากงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 69 ปี ประชาชนส่วนใหญ่จึงไม่เคยมีโอกาสได้เห็นหรือสัมผัสมาก่อน จนเกิดเป็นข้อสงสัยหลายประการว่า ประชาชนควรทำตัวอย่างไรให้เหมาะสม ในระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคมนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเครื่องแต่งกายว่า “จำเป็นต้องใส่เสื้อเหลืองทุกวันไหม”     เพื่อให้ได้คำตอบนี้ ขอยกที่...
2 พฤษภาคม 2019

12 จังหวัดเสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค รัฐสั่งทุกหน่วยเดินหน้าบรรเทาแล้ง

วานนี้ (1 พ.ค.) พล.อ. ฉัตรชัย  สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยในโอกาสเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 2/2562 ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ว่า   ขณะนี้หลายพื้นที่ยังมีภาวะเสี่ยงประสบภัยแล้งอยู่ จึงได้สั่งการ กำชับ และเน้นย้ำทุกหน่วยงานซักซ้อมแผนปฏิบัติการของหน่วยงานรับผิดช...
Egg Sellers Licensing
2 พฤษภาคม 2019

ปศุสัตว์แจง ‘ขายไข่’ ต้องมีใบอนุญาตเฉพาะผู้ค้ารายใหญ่ ผู้ค้าไข่รายย่อยไม่ต้องขอใบอนุญาต

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ตามที่มีประเด็นข่าวสารที่มีการส่งต่อและวิจารณ์ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งข้อความที่มีการส่งต่อนั้นระบุว่า ‘ขายไข่ต้องมีใบอนุญาต หากไม่มีใบอนุญาตมีโทษทั้งจำทั้งปรับไม่เกิน 10,000 บาท’ ทำให้ประชาชนเกิดข้อสงสัยและกังขาต่อประเด็นการค้าไข่ และเกิดความเข้าใจผิดต่อการขอใบอนุญาตค้าซากโดยมีประเด็นชี้แจง...
กระทรวงการอุดมศึกษาฯ
2 พฤษภาคม 2019

‘กระทรวงการอุดมศึกษาฯ’ เริ่มต้นแล้ว มีผลยุบ ‘กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ, สกอ.’ ทันที

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จำนวน 9 ฉบับ ประกอบด้วย   พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2562 พ.ร.บ. สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562 พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวง...
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ราชาศัพท์
2 พฤษภาคม 2019

รวมคำศัพท์เกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

    ภาพประกอบ: Karin Foxx อ้างอิง: คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก...
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
2 พฤษภาคม 2019

แต่งกายอย่างไรไปร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562

งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกกำลังใกล้เข้ามา สิ่งหนึ่งที่คนไทยจะสามารถแสดงความจงรักภักดีคือ การเป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธี ด้วยการสวมเสื้อสีเหลืองเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคลในการเสด็จออกสีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเฝ้าชมกระบวนพยุหยาตราทางสถลมารคในระหว่างเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร     ห...
พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส
1 พฤษภาคม 2019

ชมภาพพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีสุทิดา

เมื่อเวลา 16.32 น. ของวันที่ 1 พฤษภาคม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออก ณ ห้อง ว.ป.ร. พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ พลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา ในการสถาปนาสมเด็จพระราชินี     ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อารักษ์อ่านประกาศสถาปนา พลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา ...
1 พฤษภาคม 2019

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชโองการ ประกาศ เรื่อง สถาปนาสมเด็จพระราชินี

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชโองการ ประกาศ เรื่อง สถาปนาสมเด็จพระราชินี ความว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า โดยที่ทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส กับ พลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา ถูกต้องตามกฎหมาย และราชประเพณีโดยสมบูรณ์ทุกประการแล้ว จึงมีพระราชโองการให้สถาปนา ...

MOST POPULAR