×
34288

King Rama 9

12 ตุลาคม 2017

สำนักพระราชวังชวนประชาชนทั่วโลกส่งภาพความทรงจำเหตุการณ์รัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคต บันทึกประวัติศาสตร์

  เมื่อวันที่ 12 ต.ค. สำนักพระราชวัง แจ้งว่า ตลอดระยะเวลานับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคตจนถึงปัจจุบัน ได้มีการบันทึกภาพการเดินทางมาถวายบังคมพระบรมศพ และการทำกิจกรรมจิตอาสาในด้านต่าง ๆ ที่ประชาชนมุ่งปฏิบัติเพื่อเป็นเครื่องรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และน้อมถวายเป็นพระราชกุศล ซึ่งความทราบฝ่าละอองธุลีพระบ...
12 ตุลาคม 2017

เจาะชีวิต 9 บุคคลตัวอย่าง ก่อนชม ‘Project Nine ๙ ต่อไป’

     เสาร์ที่ 14 ตุลาคมนี้ คนไทยทั้งประเทศกำลังจะได้ชมเรื่องราวสุดประทับใจผ่าน Project Nine ๙ ต่อไป ที่ถ่ายหนังดังอย่าง GDH ตั้งใจรวบรวมผู้กำกับฝีมือดีถึง 9 คนมาถ่ายทอดเรื่องจริงของ ‘9 บุคคลต้นแบบ’ ที่น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มาปฏิบัติ      เรื่องราวที่สร้างจากเกร็ด ...
12 ตุลาคม 2017

พระมหากษัตริย์กับสังคมไทย : ธ ทรงเป็นดั่ง ‘ธงชัย’ ในใจของ ธงทอง

       ความโศกาดูรของคนไทยทั้งแผ่นดินมีมากเหลือประมาณ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ได้มีแถลงการณ์จากสำนักพระราชวังว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงประชาสวรรคต นำความวิปโยคในหัวใจมาสู่พสกนิกรที่อาศัยอยู่ภายใต้ร่มเศตวรฉัตรของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ที่ทรงครองราชย์ยาวนานกว่า 70 ป...
12 ตุลาคม 2017

แจกสมุดภาพ ‘เชื่อมจุด ร้อยใจ ใกล้พ่อ’ 9,999 ชุด ถ่ายทอดคุณธรรม 9 ประการของรัชกาลที่ 9

       จากพระคุณธรรมและพระราชจริยวัตรอันงดงามของรัชกาลที่ 9 ทั้ง 9 ประการ อันได้แก่ ความเสียสละ ความอ่อนน้อม ความอดทน ความใฝ่รู้ ความกตัญญู ความมีน้ำใจนักกีฬา ความพอเพียง ความเรียบง่าย และความเมตตา ได้ถูกสร้างสรรค์ออกมาในรูปแบบ ‘ภาพต่อจุด’ โดย ‘น้ำน้อย-ปรียศรี พรหมจินดา’ นักวาดภาพประกอบจิตอาสา ก่อนจะรวมเป็นสมุดภาพชุด ‘เชื่อมจ...
12 ตุลาคม 2017

‘ดอยคำ’ มรดกธุรกิจเพื่อสังคมของรัชกาลที่ 9 สู่ปวงชนชาวไทย

     ก่อนที่ธุรกิจเพื่อสังคม (Social Business) จะเป็นแนวคิดที่ถูกพูดถึงและได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ในประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้ง ‘สหกรณ์ชาวเขา’ และ ‘โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป’ แห่งแรกตั้งแต่เมื่อ 45 ปีก่อน โดยใช้แนวคิดการนำธุรกิจเข้ามาเป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกษต...
12 ตุลาคม 2017

น่าสะสม! แบงก์ชาติเปิดดาวน์โหลดหนังสือรวมธนบัตรรัชกาลที่ 9 กว่า 30 แบบตลอดรัชกาล

     ธนาคารแห่งประเทศไทย จัดทำหนังสือ ‘ธนบัตรในรัชกาลที่ ๙ เอกลักษณ์แห่งองค์พระมหากษัตริย์และความเป็นไทย’ ในรูปแบบไฟล์ e-book และไฟล์ PDF ซึ่งเป็นการรวบรวมภาพธนบัตรออกใช้หมุนเวียนตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นับตั้งแต่ พ.ศ. 2491 รวม 9 แบบ          นอกจากนี้ยังมีภาพธนบัตรที่...
11 ตุลาคม 2017

เคล็ดวิชารัชกาลที่ 9 (5) ‘แกล้งดิน’ เรียนรู้ที่จะเข้าใจปัญหาเพื่อศึกษาวิธีรับมือ

     “มาอีกแล้ว แบดแลนด์” คำพูดติดปากของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเวลาที่มีผู้น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินแย่ๆ ให้พระองค์      แบดแลนด์ (badland) หมายถึงที่ดินที่ตัวดินมีคุณภาพแย่จนไม่สามารถปลูกอะไรได้ ซึ่งมีอยู่มากในประเทศไทย โดยจากการสำรวจสภาพดินระหว่างไทย เมียนมา มาเลเซีย และเวียดนาม พบว่าดินของไทยมีคุณภาพต...
11 ตุลาคม 2017

พระเมรุในระดับความสูงตึก 60 ชั้น

       THE STANDARD ปักหลักอยู่บนยอดสะพานพระราม 8 ตั้งแต่ 17.30-19.00 น. ของวันที่ 10 ตุลาคมที่ผ่านมา      ยอดสะพานพระราม 8 มีความสูงจากพื้นดิน 165 เมตร หรือเท่ากับตึก 60 ชั้น               บนยอดในเวลานั้นลมแรงเพราะมีฝน แรงลมบนฟ้าจึงกระโชกจนพื้นสั่นไหว &nbs...
11 ตุลาคม 2017

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชกระแสทรงขอบใจประชาชนชาวไทยที่ร่วมเป็นจิตอาสา ช่วยเหลืองานพระบรมศพด้วยหัวใจ

     สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชกระแสทรงขอบใจประชาชนชาวไทยที่ร่วมบำเพ็ญประโยชน์เป็นจิตอาสาและช่วยเหลืองานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และงานด้านต่างๆ อย่างเต็มกำลังความสามารถ เป็นการทำดีด้วยหัวใจ ความว่า      ขอบใจท่านทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งที่ได้พร้อมกันมาถวายสักกา...
11 ตุลาคม 2017

พสกนิกรเดินทางถวายสักการะซุ้มประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 9

       11 ตุลาคม ณ บริเวณริมกำแพงพระบรมมหาราชวัง ระหว่างประตูวิเศษไชยศรีและประตูมณีนพรัตน์ ประชาชนนำดอกไม้ พวงมาลัย และดอกดาวเรือง เดินทางมาถวายสักการะที่ซุ้มประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช          ซุ้มฯ ดังกล่าวเกิดจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร...

MOST POPULAR