×

พาณิชย์ส่งเสริมธุรกิจคาร์บอนต่ำ จัดหลักสูตรอบรมประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ให้ผู้ประกอบการทั่วไทย

โดย THE STANDARD TEAM
19.09.2022
  • LOADING...
ผู้ประกอบการ

วันนี้ (19 กันยายน) รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันการค้าระหว่างประเทศของไทย ที่มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ รวมถึงตอบโจทย์เมกะเทรนด์โลกด้านสิ่งแวดล้อม การทำธุรกิจคาร์บอนต่ำ ซึ่งทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดแผนดำเนินการให้ความรู้และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคาร์บอนฟุตพรินต์ทุกภูมิภาค

 

ทั้งนี้ การจัดอบรมในพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือที่ผ่านมาได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี โดยเป็นความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา มุ่งเน้นการยกระดับผู้ประกอบการไทย เตรียมความพร้อมด้านการค้า สร้างการรับรู้ให้กับผู้ประกอบการเข้าใจถึงความสำคัญและประโยชน์ของการดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด BCG Economy Model และธุรกิจแบบคาร์บอนต่ำ มุ่งสู่ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

 

รัชดากล่าวว่า รัฐบาลมุ่งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพราะนอกจากจะเป็นกระแสโลกแล้ว ยังเป็นการสร้างจุดแข็งทางการตลาดของสินค้า รวมถึงได้ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย โดยจุรินทร์ได้ให้นโยบายว่า ความรู้จากการอบรมในเรื่องดังกล่าวต้องสามารถสร้างมูลค่าทางธุรกิจได้จริง ซึ่งผู้ประกอบการที่เข้าอบรมสามารถนำพื้นฐานองค์ความรู้ไปต่อยอดในกระบวนการผลิตของตนเอง ในการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์ และมีโอกาสเข้าสู่การรับคำปรึกษาเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญด้านการดำเนินธุรกิจแบบคาร์บอนต่ำด้วย

 

ผู้สนใจข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ www.ditp.go.th สายตรงการค้าระหว่างประเทศ โทร. 1169

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising