×

สภาเห็นชอบตัดข้อความ ‘กัญชา กัญชง ไม่ถือเป็นยาเสพติดให้โทษ’ ในวาระ 2 ออกจากกฎหมายกัญชา

โดย THE STANDARD TEAM
21.12.2022
  • LOADING...

วันนี้ (21 ธันวาคม) การประชุมสภาผู้แทนราษฎร เมื่อเข้าสู่วาระการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กัญชา กัญชง ที่กรรมาธิการฯ พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมขึ้นมาเป็น 95 มาตรา และยังค้างการพิจารณาเพื่อลงมติในมาตราที่ 3 มีเนื้อหาระบุว่า กัญชา กัญชง ไม่ถือเป็นยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติด ปรากฏว่าเสียงส่วนใหญ่ 201 เสียง เห็นด้วยให้ตัดมาตราดังกล่าวออกไป 

 

จากนั้นที่ประชุมได้เข้าสู่การอภิปรายในมาตรา 4 เกี่ยวกับบทนิยามความหมาย ซึ่ง เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พรรคก้าวไกล และ บัญญัติ เจตนจันทร์ ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะกรรมาธิการฯ เสียงข้างน้อย อภิปรายไม่เห็นด้วยเรื่องที่ให้เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เป็นผู้รับจดแจ้ง เนื่องจากเห็นว่าเป็นขั้นตอนที่ยุ่งยากเกินไปสำหรับประชาชน อาจจะทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวก 

 

ดังนั้นควรเปลี่ยนไปมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้บริหารท้องถิ่นนั้นๆ เป็นผู้รับจดแจ้ง จากนั้นให้รวบรวมเพื่อแจ้งยอดการขอจดแจ้งต่อ อย. แทน 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising