×

ท่าอากาศยานไทยยกเลิกแบบ ‘กลุ่มดวงฤทธิ์’ ชี้ขยายอาคารต่อด้านข้างไม่ช่วยแก้ปัญหา ลุยทำอาคารหลังที่ 2 ต่อ

21.02.2019
  • LOADING...

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) แถลงผลการประชุมคณะกรรมการ ทอท. ครั้งที่ 3/2562 เรื่องความคืบหน้าแนวทางการดำเนินงานโครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้อนุมัติให้จ้างกลุ่มนิติบุคคลร่วมทำงานดีบีเอแอลพี-นิเคนเซกเก หรือ กลุ่มดวงฤทธิ์ บุนนาค เป็นผู้รับจ้างงานสำรวจออกแบบโครงการ แต่ต่อมาคณะกรรมการมีมติรับทราบรายงานแนวทางในการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ให้เหมาะสมกับความต้องการของสายการบินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้ชะลอการดำเนินงานออกไปก่อน

 

ทางฝ่ายบริหารได้รายงานความคืบหน้าให้คณะกรรมการทราบ โดยก่อนหน้านี้ได้สอบถามขอความคิดเห็นจาก ICAO ในฐานะผู้จัดทำรายงานผลการศึกษาแผนแม่บท เรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณด้านทิศเหนือของอาคารเทียบเครื่องบิน A (Concourse A) และการพิจารณาพื้นที่ว่างด้านทิศเหนือของอาคารเทียบเครื่องบิน A เป็นอาคารผู้โดยสาร ซึ่งทาง ICAO ให้ความเห็นว่า การปรับลำดับและกำหนดระยะเวลาของการพัฒนาโครงการระยะต่างๆ ตามที่ระบุในแผนแม่บท ICAO ไม่สามารถประสานเพื่อหาคำตอบจากบริษัทที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญที่จัดทำแผนแม่บทดังกล่าวได้ในระยะเวลาที่จำกัด และรายละเอียดที่สอบถามสามารถพัฒนาได้บนที่ดินแปลงเดียวกัน

 

จากนั้นฝ่ายบริหารได้เสนอคณะกรรมการ Airport Consultative Committee (ACC) ซึ่งประกอบด้วยสายการบินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการการบินร่วมเป็นกรรมการ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของขนาดโครงการก่อสร้างเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากำหนดแนวทางในการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ให้สอดคล้องกับความต้องการของสายการบินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง ACC สนับสนุนการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาความแออัดของสนามบิน และสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association: IATA) ได้สอบถามความคิดเห็นสายการบินที่เป็นสมาชิกแล้วมีความเห็นว่า ควรมีการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 นอกจากนั้นคณะกรรมการดำเนินงานธุรกิจการบินกรุงเทพ (AOC) ยังได้สนับสนุนการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 เช่นกัน

 

และ AOC เห็นว่า การขยายส่วนต่อข้างอาคารผู้โดยสารปัจจุบันไม่สามารถแก้ไขปัญหาความแออัดได้ ส่วนการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารด้านทิศใต้ก็ยังไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภคพื้นฐานรองรับ และสายการบินต้องเสียต้นทุนอย่างมหาศาล สายการบินจึงต้องการอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 เพื่อรองรับผู้โดยสารภายในประเทศและระหว่างประเทศได้ภายในอาคารเดียวกัน และเห็นด้วยกับการนำหลุมจอดของ Concourse A และ B และ C มาควบรวมกับอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2

 

คณะกรรมการ ทอท. จึงมีมติรับทราบความคืบหน้าแนวทางการดำเนินงานโครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสาร ซึ่งฝ่ายบริหารได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า จำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนการออกแบบใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน ดังนั้น คณะกรรมการ ทอท. จึงมีมติเห็นชอบให้ยกเลิกมติคณะกรรมการ ทอท. ในการประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 และให้ ทอท. ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 สำนักข่าว THE STANDARD ได้สัมภาษณ์ดวงฤทธิ์ บุนนาค กรรมการผู้จัดการของ DBALP โดยดวงฤทธิ์ยืนยันว่า หากเกิดการล้มประมูลแบบอาคารสุวรรณภูมิหลังที่ 2 จริง ตนเองก็จะยอมรับผลการตัดสินของ ทอท. และจะไม่ขอเข้าร่วมประมูลโครงการดังกล่าวอีก    

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

อ้างอิง:

  • บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising