×

ผุดแคมเปญล่าชื่อถอดถอน ปารีณา พ้น ส.ส. ยอดสนับสนุนท่วมท้น เกิน 15,000 รายชื่อภายในครึ่งชั่วโมง

โดย THE STANDARD TEAM
01.08.2019
 • LOADING...

กลายเป็นกระแสร้อนแรงในโลกออนไลน์ เมื่อมีผู้ตั้งแคมเปญในเว็บไซต์ change.org เพื่อล่ารายชื่อถอดถอน ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส. ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ให้พ้นจากสภาฯ โดยแคมเปญดังกล่าวเริ่มต้นขึ้นเมื่อ 2 เดือนที่แล้ว แต่ล่าสุดมีผู้ร่วมสนับสนุนลงชื่อเกินกว่า 15,000 รายภายในระยะเวลาเพียง 23 นาที โดยนับถึงเวลา 13.30 น. (1 สิงหาคม) มีผู้ลงชื่อสนับสนุนแล้ว 18,300 ราย 

 

สำหรับการล่ารายชื่อถอดถอนครั้งนี้ ผู้ริเริ่มแคมเปญให้เหตุผลว่า “เนื่องจาก นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชารัฐ ทำผิดมาตรา 270 วรรคหนึ่ง ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมร้ายแรง” โดยยกตัวอย่างกรณีการไลฟ์พาดพิงถึงบุคคลอื่น เคยเกี่ยวพันกับคดีร้ายแรงต่างๆ การตอบกลับประชาชนที่มาแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำรุนแรงและหยาบคาย หมิ่นประมาทถึงบุคคลอื่น ก่อให้เกิดความขัดแย้ง อีกทั้งยังทำให้เสียภาพลักษณ์ของทางราชการ โดยอ้างอิงตามมาตรา 164 ที่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่า 20,000 คน สามารถล่ารายชื่อถอดถอน ส.ส. ให้พ้นสภาพได้ 

 

นอกจากนี้ผู้ร่วมสนับสนุนยังแสดงความคิดเห็นผ่านคอมเมนต์ในเว็บไซต์ โดยระบุเหตุผลที่ร่วมสนับสนุน เช่น “เป็นต้นเหตุของความเกลียดชังทั้งในและนอกสภาฯ ใช้วาจาไม่สุภาพหยาบคายเที่ยวว่าคนอื่น ทำผิดแล้วไม่ยอมรับผิด ไม่น่าไว้วางใจ” หรือ “ไม่มีวุฒิภาวะ เป็น ส.ส. ไร้จริยธรรม กินเงินเดือน ภาษีคนไทย ไม่ทำงานเพื่อประชาชน เป็นตัวอย่างที่เลวให้สังคมรุ่นใหม่”

 

ทั้งนี้ ตามรัฐธรรมนูญระบุว่า ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่อาจถูกยื่นถอดถอนได้ประกอบไปด้วย นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด หรืออัยการสูงสุด โดยต้องมีความผิดดังต่อไปนี้

 1. มีพฤติการณ์ร่ำรวยผิดปกติ
 2. ส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่
 3. ส่อว่ากระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ 
 4. ส่อว่ากระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม
 5. ส่อว่าจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
 6. ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง

 

โดยวุฒิสภามีอำนาจถอดถอนผู้นั้นออกจากตำแหน่งได้ (มาตรา 270 วรรคหนึ่ง)

 

นอกจากนี้ยังระบุถึงผู้มีสิทธิเสนอเรื่อง ได้แก่

 1. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร (มาตรา 271 วรรคหนึ่ง)
 2. สมาชิกวุฒิสภาจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานวุฒิสภา เพื่อให้วุฒิสภาถอดถอนสมาชิกวุฒิสภาออกจากตำแหน่งได้ (มาตรา 271 วรรคสอง)
 3. ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่า 20,000 คน (มาตรา 164)

 

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

อ้างอิง:

 • LOADING...

READ MORE

Latest Stories

Close Advertising