×

แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันเอกชนไทย คว้ารางวัลจากเวที Asia-Pacific Anti-Corruption Collective Action Awards 2023

27.09.2023
  • LOADING...
แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันเอกชนไทย คว้ารางวัลจากเวที Asia-Pacific Anti-Corruption Collective Action Awards 2023

แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) รับรางวัลแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันยอดเยี่ยมแห่งเอเชียแปซิฟิกประจำปี 2566 จากเวที Asia-Pacific Anti-Corruption Collective Action Awards 2023 โดยสถาบัน Basel Institute on Governance มอบให้กับแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันที่มีแนวคิดริเริ่ม แนวปฏิบัติที่ดี และนวัตกรรมที่โดดเด่น ในการจัดการกับการทุจริตและยกระดับมาตรฐานของความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจให้กับแนวร่วมอื่นๆ ในการดำเนินงานในอนาคต

 

การมอบรางวัลจัดขึ้นในงาน Asia-Pacific Anti-Corruption Collective Action Forum 2023 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ 

 

พรหเมศร์ เบ็ญจรงค์กิจ ผู้อำนวยการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ขึ้นรับมอบรางวัลและกล่าวถึงการได้รับรางวัลดังกล่าวว่า การได้รับรางวัลของ CAC ในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่แนวร่วมจากประเทศไทยได้รับรางวัลนี้ สะท้อนให้เห็นว่าแนวทางการดำเนินงานของ CAC ที่ผ่านมาเป็นที่ยอมรับจากองค์กรและหน่วยงานต่อต้านคอร์รัปชันระดับสากล ในการสร้างแนวร่วมภาคเอกชนของประเทศไทยเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันโดยการส่งเสริมให้บริษัทต่างๆ มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่จะปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบและมีการกำกับดูแล ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างระบบนิเวศของการดำเนินธุรกิจให้มีความโปร่งใสและยั่งยืน รวมถึงการเป็นกระบอกเสียงให้กับภาคธุรกิจเอกชนของไทยในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน 

 

โดยในอนาคต CAC มีแผนสร้างความร่วมมือในการต่อต้านคอร์รัปชันระหว่างภาคเอกชน ภาครัฐ และภาคประชาสังคมอย่างจริงจัง เพื่อแก้ไขปัญหาและลดระดับปัญหาการคอร์รัปชันของประเทศไทยที่มีมาอย่างยาวนาน รวมถึงแผนส่งเสริมบริษัท SMEs ในการพัฒนาระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมในการป้องกันการคอร์รัปชัน

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising