×
372337

ครม. เคาะร่าง พ.ร.บ. งบประมาณปี 2564 วงเงิน 3.3 ล้านล้านบาท งบกลาง 6.1 แสนล้านบาท

16.06.2020
  • LOADING...

วันนี้ (16 มิถุนายน) นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อเสนอเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาต่อไป โดยตัวร่าง พ.ร.บ. ได้พิมพ์เป็นรูปเล่มแล้ว 39 เล่ม วงเงินรวม 3.3 ล้านล้านบาท

 

โดยจำแนกตามกลุ่มงบประมาณ ดังนี้ รายจ่ายงบกลาง 614,616.2 ล้านบาท รายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ 1,135,182.0 ล้านบาท รายจ่ายบูรณาการ 257,877.9 ล้านบาท รายจ่ายบุคลากร 776,887.7 ล้านบาท รายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน 221,981.9 ล้านบาท และรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ 293,454.3 ล้านบาท

 

นอกจากนี้ ครม. ยังเห็นชอบกรรมาธิการ จำนวน 64 คน ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง สันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และ ประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นกรรมาธิการในสัดส่วนของคณะรัฐมนตรีที่ไม่เกิน 16 คน สำหรับกรรมาธิการในสัดส่วนพรรคการเมืองมี 48 คน แบ่งเป็น ส.ส. ฝ่ายรัฐบาลจำนวน 27 คน และ ส.ส. ฝ่ายค้าน จำนวน 21 คน ซึ่งจะมีการคัดเลือกตามกระบวนการของฝ่ายนิติบัญญัติต่อไป 

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE




Latest Stories