×

กกต. ออก 7 ข้อห้าม ห้าม ครม. ที่พ้นวาระ-ยุบสภา ใช้ทรัพยากรรัฐเอื้อประโยชน์เลือกตั้ง

โดย THE STANDARD TEAM
17.08.2022
  • LOADING...
ครม.

วันนี้ (17 สิงหาคม) THE STANDARD ชวนเปิดสาระสำคัญของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ว่าด้วยการใช้ทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐเพื่อกระทำการใด ซึ่งจะมีผลต่อการเลือกตั้ง พ.ศ. 2563 ภายหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 และมีผลหลังจากวันประกาศเป็นต้นไป

 

ระเบียบฉบับนี้ ระบุถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรีต้องพ้นจากตำแหน่ง ด้วยเหตุครบวาระ 4 ปีของสภาผู้แทนราษฎร หรือกรณีมีการยุบสภา ที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้คณะรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่ 

 

ทั้งนี้ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีระหว่างที่อายุสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง ต้องไม่ใช้ทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐเพื่อกระทำการใด ซึ่งจะมีผลต่อการเลือกตั้งด้วยวิธีการทั้ง 7 ข้อ เพื่อไม่ให้เกิดความไม่ทัดเทียมกันในการเลือกตั้ง ดังนี้ 

 

อ่านประกาศฉบับเต็ม: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/A/050/T_0003.PDF

 

ครม.

 

ภาพประกอบ: เทียนจรัส วงศ์พิเศษกุล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising