×

ครม. อนุมัติเวนคืนที่ดิน 160 ไร่ เตรียมสร้างถนน 6-8 เลน เชื่อมสะพานมหาเจษฎาบดินทร์ฯ กับถนนกาญจนาภิเษก แก้ปัญหารถติด

โดย THE STANDARD TEAM
07.10.2020
  • LOADING...
เวนคืนที่ดิน 160 ไร่ เชื่อมสะพานมหาเจษฎาบดินทร์ฯ กับถนนกาญจนาภิเษก

รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 ว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี ตำบลบางเลนและตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. …. ซึ่งเป็นการกำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนในท้องที่ดังกล่าวเพื่อการสร้างทางหลวงชนบทตามโครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณถนนนนทบุรี 1 (สะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์) กับถนนกาญจนาภิเษก เพื่อบรรเทาปัญหาสภาพการจราจรติดขัดในพื้นที่

 

สำหรับโครงการก่อสร้างถนนเชื่อมสะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์กับถนนกาญจนาภิเษก กรมทางหลวงชนบทได้ดำเนินการสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งจะเป็นการก่อสร้างถนนใหม่ขนาด 6-8 ช่องจราจร ระยะทางประมาณ 3.82 กิโลเมตร มีที่ดินที่จะถูกเวนคืนประมาณ 160 ไร่ จำนวน 340 แปลง มีอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ถูกเวนคืนประมาณ 220 รายการ โดยใช้งบประมาณในการดำเนินการโครงการประมาณ 4,032 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาสำรวจอสังหาริมทรัพย์ประมาณ 15 ล้านบาท, ค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ประมาณ 2,396 ล้านบาท และค่าก่อสร้างประมาณ 1,621 ล้านบาท ส่วนผลวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐกิจของโครงการมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) 1,152.23 ล้านบาท มีอัตราผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจ (EIRR) เท่ากับ 16.6% อัตราผลประโยชน์ต่อต้นทุนเท่ากับ 1.45 ซึ่งถือได้ว่าโครงการนี้มีความเหมาะสม

 

เมื่อโครงการนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการบรรเทาปัญหาสภาพจราจรที่ติดขัดในตัวเมือง ทำให้การเดินทางของประชาชนสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น ซึ่งกรมทางหลวงได้คาดการณ์ปริมาณการจราจรในอนาคตสำหรับกรณีที่มีโครงการกับไม่มีโครงการบนถนนโครงการในพื้นที่ พบว่ากรณีที่มีโครงการจะทำให้จำนวนของยานพาหนะลดน้อยลง เช่น คาดการณ์ปริมาณการจราจรปี 2567 ถนนนครอินทร์ มีปริมาณการจราจรจำนวน 134,288 คันต่อวัน เมื่อมีโครงการมีปริมาณรถลดน้อยลงอยู่ที่ 126,725 คันต่อวัน ถนนกาญจนาภิเษก มีปริมาณการจราจรจำนวน 200,513 คันต่อวัน เมื่อมีโครงการมีปริมาณรถลดน้อยลงอยู่ที่ 192,213 คันต่อวัน นอกจากนี้กรมทางหลวงชนบทได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการดังกล่าวแล้ว ซึ่งผลการรับฟังความคิดเห็นโดยรวมต่อโครงการมีผู้เห็นด้วย 55.50%

 

ทั้งนี้ ในลำดับต่อไปจะส่งร่างพระราชกฤษฎีกาให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดำเนินการต่อไปได้

 

รัชดากล่าวเพิ่มเติมว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ทางราชการและประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญ

 

ภาพ: ภาพพูล

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising