×

ครม. เตรียมพิจารณา ชดเชยเยียวยาเพิ่ม 16 จังหวัด หลัง ศบค. ยกระดับเป็นพื้นที่สีแดงเข้ม จับตาตั้ง ปลัด มท. คนใหม่ หลังพลิกมาหลายหน

โดย THE STANDARD TEAM
03.08.2021
  • LOADING...
ประยุทธ์ จันทร์โอชา

วันนี้ (3 สิงหาคม) พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีผ่านระบบ Video Conference ณ ห้อง PMOC ชั้น 2 ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล โดยก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี พญ.สุวณี รักธรรม รองประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ เข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อประชาสัมพันธ์การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดอกมะลิเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติประจําปี 2564 

 

ขณะที่วาระที่น่าสนใจในวันนี้ กระทรวงแรงงานจะเสนอขยายหลักการการจ่ายเงินเยียวยาประกันสังคมพื้นที่จังหวัดสีแดงเข้ม หรือพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จากเดิมมี 13 จังหวัด เป็น 29 จังหวัด หลังที่ ศบค. มีการประกาศออกมาเมื่อวันที่ 1 สิงหาคมที่ผ่านมา 

 

นอกจากนี้จะมีการรายงานให้ที่ประชุมรับทราบถึงข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 29) รวมไปถึงเรื่องที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับการดำเนินการป้องกัน ควบคุมแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ข้อมูล ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2564)

 

ทั้งนี้ยังมีรายงานว่า ที่ประชุม ครม. วันนี้เตรียมพิจารณาโยกย้ายข้าราชการะดับสูงของกระทรวงมหาดไทยแทนตำแหน่งที่เกษียณราชการ ทั้งตำแหน่งปลัดกระทรวง รองปลัด อธิบดี และผู้ว่าราชการจังหวัด โดยคาดการณ์ว่า สุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนที่มีความอาวุโสสูงสุดเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยคนใหม่ แทน ฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงที่จะเกษียณอายุราชการในเดือนตุลาคมนี้ ให้ บุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และแต่งตั้ง สมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ไปเป็นอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

นอกจากนี้มีการพิจารณาโยกย้ายผู้ตรวจราชการอีกหลายคนขึ้นเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดแทนตำแหน่งที่เกษียณราชการในปีนี้ และคาดการณ์ว่าจะให้ ชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เข้ากระทรวงดำรงตำแหน่งเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ย้ายผู้ว่าหมูป่า ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising