×

ที่ประชุม ครม. เตรียมเคาะมาตรการด้านพลังงาน บรรเทาผลกระทบประชาชน-ผู้ประกอบการ

โดย THE STANDARD TEAM
21.06.2022
  • LOADING...
มาตรการด้านพลังงาน

วันนี้ (21 มิถุนายน) ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุม โดยมีวาระสำคัญคือ การพิจารณามาตรการช่วยประชาชนสู้วิกฤตพลังงาน เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสงครามระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ซึ่งจะมีทั้งมาตรการรอบใหม่ และการต่ออายุมาตรการลดค่าครองชีพเดิมที่จะสิ้นสุดในสิ้นเดือนนี้ ได้แก่ มาตรการบรรเทาผลกระทบจากราคาน้ำมันดีเซลในระยะสั้น ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2565 การขยายเวลาโครงการยกระดับความช่วยเหลือส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม (LPG) แก่ผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 3 เดือน 

 

มาตรการด้านพลังงาน

 

โดยให้ส่วนลดค่าซื้อก๊าซ LPG แก่ผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มจาก 55 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน เป็น 100 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน ซึ่งจะมีผู้ใช้สิทธิ 4 ล้านราย รวม 220 ล้านบาท พร้อมทั้งมอบหมายให้กรมธุรกิจพลังงานประสาน บมจ.ปตท. (PTT) ขยายเวลาช่วยเหลือส่วนลดราคาก๊าซ LPG แก่ร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ PTT ดำเนินการอยู่ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2565

 

มาตรการบรรเทาผลกระทบจากราคาก๊าซ NGV ที่สูงขึ้น โดยให้กระทรวงพลังงานขอความอนุเคราะห์จาก PTT คงราคาขายปลีกก๊าซ NGV ไว้ที่ 15.59 บาทต่อกิโลกรัม และคงราคาขายปลีกก๊าซ NGV ในโครงการ ‘NGV เพื่อลมหายใจเดียวกัน’ ให้กับผู้ประกอบอาชีพขับขี่รถแท็กซี่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไว้ที่ 13.62 บาทต่อกิโลกรัม ต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน – 15 กันยายน 2565

 

รวมถึงต้องติดตามประเด็นผู้ประกอบการรถร่วม จะปรับลดเที่ยววิ่งลงร้อยละ 80 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมนี้เป็นต้นไป เนื่องจากได้รับผลกระทบจากต้นทุนน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการขอความร่วมมือโรงกลั่นและโรงแยกก๊าซนำส่งกำไรส่วนต่างเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อดูแลราคาน้ำมันดีเซลและเบนซิน

 

มาตรการด้านพลังงาน มาตรการด้านพลังงาน

 

นอกจากนี้ กระทรวงการคลังจะเสนอมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว โดยเป็นมาตรการภาษี สนับสนุนให้ภาคเอกชนที่เป็นนิติบุคคลจัดงานสัมมนา การแสดง อีเวนต์ แล้วสามารถนำค่าใช้จ่ายมาหักลดหย่อนภาษีได้ ซึ่งหากเป็นเมืองหลักจะสามารถหักลดหย่อนค่าใช้จ่ายได้ 1.5 เท่า ส่วนเมืองรองสามารถหักลดหย่อนค่าใช้จ่ายได้กว่า 2 เท่า

 

ขณะที่ กระทรวงคมนาคม เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ครั้งที่ 2 วงเงิน 2,039 ล้านบาท เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ จำนวน 23 จังหวัด ของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท

 

มาตรการด้านพลังงาน มาตรการด้านพลังงาน

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising