×

ครม. เคาะเพิ่มเงินบัตรคนจน รวมจ่าย 400 บาท นาน 2 เดือน 1 ก.ย. – 31 ต.ค.

โดย THE STANDARD TEAM
26.07.2022
  • LOADING...
บัตรคนจน

วันนี้ (26 กรกฎาคม) ธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 5 วงเงิน 5,336.8304 ล้านบาท และโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3 กรอบวงเงิน 890.8816 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษในช่วงที่ยังมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด จำนวน 200 บาทต่อคน ในระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายนถึง 31 ตุลาคม 2565 รวมทั้งสิ้น 400 บาทต่อคน เพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ ในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจที่ราคาสินค้าและค่าครองชีพปรับสูงขึ้นนี้

 

ทั้งนี้ รูปแบบการดำเนินโครงการฯ จะเป็นการเพิ่มวงเงินซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น และร้านค้าหรือผู้บริการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 จำนวน 200 บาทต่อคน เป็นระยะเวลา 2 เดือน รวมทั้งสิ้น 400 บาทต่อคน โดยมีกลุ่มเป้าหมายในโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 5 จำนวนไม่เกิน 13,342,076 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2565) และโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3 จำนวนไม่เกิน 2,227,204 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2565)

 

อย่างไรก็ตาม กระทรวงการคลัง โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง จะมีการปรับปรุงฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายในโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 5 และโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3 ให้เป็นฐานข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เพื่อให้จำนวนกลุ่มเป้าหมายของทั้ง 2 โครงการสอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงในปัจจุบันให้มากที่สุดด้วย

 

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวเพิ่มเติมว่า กลุ่มเป้าหมายราว 15 ล้านคนจากทั้ง 2 โครงการ จะได้รับการช่วยเหลือ เยียวยา และลดภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าฯ และซื้อสินค้าหรือรับบริการจากร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 นอกจากช่วยทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ยังเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วย 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising