×

จับตาประชุม ครม. แรงงานขอปรับลดจ่ายประกันสังคมของลูกจ้าง บรรเทาผลกระทบโควิด-19

โดย THE STANDARD TEAM
26.01.2021
  • LOADING...
จับตาประชุม ครม. แรงงานขอปรับลดจ่ายประกันสังคมของลูกจ้าง บรรเทาผลกระทบโควิด-19

การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ (26 มกราคม) พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุม โดยคาดว่าจะมีการพิจารณาการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19

 

ขณะที่กระทรวงแรงงานเตรียมเสนอขอปรับลดการจ่ายเงินประกันสังคมในส่วนของลูกจ้าง จากเดิมร้อยละ 3 เหลือร้อยละ 0.5 แต่การส่งเงินสมทบในส่วนของนายจ้างยังเป็นร้อยละ 3 ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการได้ในเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2564 เพื่อเป็นการช่วยเหลือลูกจ้างในระบบประกันสังคมที่มีอยู่ราว 12 ล้านคน

 

กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน ซึ่งโรงงานตั้งอยู่ในเขตท้องที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา พ.ศ. …

 

กระทรวงการคลังเสนอการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสพนักงานและลูกจ้างของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขออนุมัติดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไยปี 2563

 

สภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอหลักเกณฑ์การกำหนดสถานะและสิทธิของบุคคลที่อพยพเข้ามาและอาศัยอยู่มานาน

 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. เสนอขออนุมัติงบประมาณสำหรับงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

กระทรวงสาธารณสุขเสนอร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพรายปี

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories