×

ครม. ซื้อ AstraZeneca จากสเปน เพิ่ม 1.65 แสนโดส รวมเป็น 6.14 แสนโดส คาดถึงไทยต้นเดือนตุลาคมนี้

โดย THE STANDARD TEAM
28.09.2021
  • LOADING...
AstraZeneca

วันนี้ (28 กันยายน) ธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กรมควบคุมโรคดำเนินการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคโควิด AstraZeneca จากสเปน เพิ่มเติมจำนวน 165,000 โดส จากเดิมที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 ให้กรมควบคุมโรคจัดซื้อวัคซีน AstraZeneca จากสเปน จำนวน 449,500 โดส รวมทั้งสิ้น จำนวน 614,500 โดส 

 

โดย ครม. เห็นชอบให้กรมควบคุมโรคเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของ AstraZeneca จากสเปนเพิ่มเติม และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรววงสาธารณสุขเป็นผู้มีอำนาจลงนามใน Schedule II to Tripartite Agreement: Form of Doses Offer Notice 

 

ธนกรกล่าวว่า สเปนจะกำหนดส่งมอบวัคซีน AstraZeneca ทั้ง 2 ชุด ภายในต้นเดือนตุลาคมนี้ โดยการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโควิดจากสเปนเพิ่มเติมเป็นความก้าวหน้าในการเจรจาจัดซื้อวัคซีนจากประเทศในสหภาพยุโรป ทั้งนี้ ประเทศไทยยังได้มีการเจรจาจัดซื้อ/รับบริจาควัคซีนอื่นๆ เพิ่มเติมอีกด้วย เพื่อให้เป็นไปตามแผนการจัดหาวัคซีนของประเทศไทยเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564 

 

ธนกรเปิดเผยอีกว่า ครม. เห็นชอบให้กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับปี 2565 จากบริษัท AstraZeneca และเห็นชอบการลงนามในสัญญาซื้อระหว่างกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และบริษัท AstraZeneca และอนุมัติให้อธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นผู้มีอำนาจลงนามในสัญญาดังกล่าว

 

“ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ที่มีการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัส ทำให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก จึงถือเป็นวาระสำคัญของชาติที่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน รวมทั้งความจำเป็นเร่งจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมสำหรับปี 2565 โดยมีแผนการส่งมอบวัคซีน AstraZeneca ในปี 2565 ภายในไตรมาสแรก จำนวน 15 ล้านโดส ไตรมาสที่ 2 จำนวน 30 ล้านโดส และไตรมาสที่ 3 จำนวน 15 ล้านโดส” ธนกรกล่าว

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising