×

นายก เผย ครม. เห็นชอบไทม์ไลน์ เปิดเทอม 1 ก.ค. จบการศึกษาช้าสุด 15 พ.ค. 64 หากโควิด-19 ยังไม่คลี่คลาย ให้เตรียมแผนสอนออนไลน์

02.06.2020
  • LOADING...

วันนี้ (2 มิถุนายน) ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563 ว่า หากสถานการณ์คลี่คลายแบบนี้ ให้เริ่มนับเวลาเรียนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม หากนับเวลาแล้วไม่เพียงพอ ให้สถานศึกษาพิจารณาเปิดการสอนชดเชยให้ครบตามโครงสร้างเวลาเรียน แต่ต้องพิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละชั้นเรียน ซึ่งหากจะกำหนดการเรียน-การสอนผ่านระบบทางไกล ให้กำหนดตารางสอนให้ชัดเจน เพื่อนำมาใช้นับชั่วโมงการเรียน โดยจะอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาวันที่ 9 เมษายน 2564 แต่หากมีผลการเรียนไม่สมบูรณ์ ให้สามารถดำเนินการประเมินผลให้เสร็จสิ้น และอนุมัติสำเร็จการศึกษาภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 

 

สำหรับเรื่องของการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ได้นำการดำเนินการในระยะที่ 2 ไปปรับปรุง พัฒนาเพื่อดำเนินการในระยะที่ 3 ซึ่งจะเริ่มในวันที่ 1 กรกฎาคม – 30 เมษายน ปี 2564 โดยแบ่งเป็น 2 สถานการณ์คือ 

 

หากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลาย จำเป็นต้องหาวิธีการในการเรียนการสอนในระดับประถมวัย-มัธยมศึกษาตอนต้น ด้วยระบบโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ดาวเทียม เคเบิลทีวี ไอพีทีวี 15 ช่อง แนะหาวิธีการอื่นๆ ที่เหมาะสม ซึ่งระบบเรียนออนไลน์ตอนนี้ถือเป็นช่วงทดสอบระบบ ซึ่งต้องมีอุปสรรค 

 

หากสถานการณ์คลี่คลาย การจัดการเรียนการสอนจะเป็นปกติ โดยในช่วงที่สถานการณ์ยังไม่ปลอดภัยเต็มร้อย ก็ยังคงให้สถานศึกษาคงมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม และรองรับในสถานการณ์ฉุกเฉินอื่นๆ โดยต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และคณะกรรมการโรคติดต่อประจำจังหวัด 

 

สำหรับกิจกรรมที่เป็นภาระในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในช่วงวิกฤตนี้ ต้องเพิ่มตามการดำเนินงานค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษา ตั้งแต่อนุบาลถึงการจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจ่ายเบี้ยเลี้ยงครู ให้ค่าน้ำมัน ในการติดตามประเมินผลหรือเยี่ยมบ้านนักเรียน ซึ่งหากจำเป็นต้องทำทุกด้าน 

 

อย่างไรก็ตาม ยังคงห่วงใยการศึกษาของนักเรียนพิการและด้อยโอกาส จะต้องมีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องมาดำเนินการ อาจจะต้องมีการจ่ายเงินสดให้ผู้ปกครองไปดูแล ซึ่งจะมีการพิจารณาโดยงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ

 

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising