×

ครม. อนุมัติขยายกรอบการก่อหนี้ในปีงบประมาณ 64 เพิ่มขึ้นอีก 1.5 แสนล้านบาท แก้พิษโควิด หนี้สาธารณะจ่อเพิ่มเป็น 58.88% ต่อ GDP

27.07.2021
  • LOADING...
ครม. อนุมัติขยายกรอบการก่อหนี้ในปีงบประมาณ 64

แพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ได้มีมติอนุมัติแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2564 ปรับปรุงครั้งที่ 3 หรือขยายกรอบการก่อหนี้ในปีงบประมาณ 2564 เพิ่มขึ้นอีก 150,000 ล้านบาท จากเดิม 1,647,131.74 ล้านบาท เป็น 1,797,131.74 ล้านบาท ให้สอดคล้องกับความต้องการในการก่อหนี้ใหม่ของรัฐบาลเพื่อดำเนินแผนงานหรือโครงการกู้เงินภายใต้ พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 (พ.ร.ก. กู้เงินโควิดเพิ่มเติม) เพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้เงินกู้สำหรับดำเนินมาตรการต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายในปีงบประมาณ 2564

 

ผู้อำนวยการ สบน. กล่าวว่า วงเงินดังกล่าวเป็นการเปิดกรอบวงเงินเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการกู้เงินตาม พ.ร.ก. กู้เงินโควิดเพิ่มเติม ซึ่งกระทรวงการคลังยังไม่ได้ดำเนินการกู้เงินแต่อย่างใด และจะกู้เงินเมื่อคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้พิจารณาและเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติแล้วเท่านั้น โดยกระทรวงการคลังไม่ได้กู้ทั้งจำนวน แต่จะทยอยกู้เงินตามความจำเป็นของแผนการใช้จ่ายเงิน

 

ทั้งนี้ เมื่อปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 3 สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ณ สิ้นปีงบประมาณ 2564 คาดว่าจะอยู่ที่ 58.88% ซึ่งยังอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลัง

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising