×

ครม. มีมติ ขยายเวลายกเว้นค่าธรรมเนียมธุรกิจโรงแรม 40 บาทต่อห้องพัก ให้แก่ผู้ประกอบการไปอีก 2 ปี

โดย THE STANDARD TEAM
06.07.2022
  • LOADING...
ยกเว้นค่าธรรมเนียมธุรกิจโรงแรม

วานนี้ (5 กรกฎาคม) ธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบธุรกิจโรงแรม โดยสาระสำคัญ ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจโรงแรมปีละ 40 บาทต่อห้องพัก เป็นเวลา 2 ปี ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2567 จากที่กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2563 จะสิ้นสุดผลใช้บังคับในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจมีความต่อเนื่อง

 

ธนกรกล่าวเพิ่มเติมว่า แม้ปัจจุบันจะมีมาตรการผ่อนคลายกิจการกิจกรรมหลายอย่างให้สามารถบริการได้ แต่เนื่องจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอาจต้องใช้ระยะเวลาไปอีกระยะหนึ่ง และแม้ว่ามาตรการในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมดังกล่าวจะทำให้ภาครัฐสูญเสียรายได้เฉลี่ยประมาณปีละ 24,893,080 บาท แต่สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมจะที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจโรงแรม คิดเป็นเงินจำนวน 47,354,200 บาท เป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ยังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising