×

ครม. รับทราบรายงานภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาส 2 เผยมูลค่าส่งออก 6.7 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ สูงสุดตั้งแต่มีการจัดเก็บข้อมูล คาด GDP ปีนี้ขยายตัว 0.7-1.2%

โดย THE STANDARD TEAM
17.08.2021
 • LOADING...
อนุชา บูรพชัยศรี

วันนี้ (17 สิงหาคม) อนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบรายงานเศรษฐกิจไทยไตรมาส 2/2564 ขยายตัว 7% ขณะที่แนวโน้มทั้งปี 2564 คาดว่าจะขยายตัว 0.7-1.2% อย่างไรก็ตาม แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2564 จะกลับมาขยายตัวอย่างช้าๆ โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลก แรงขับเคลื่อนจากการใช้จ่ายลงทุน และมาตรการเศรษฐกิจของภาครัฐ รายได้ภาคเกษตรที่มีการปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และฐานการขยายตัวในช่วงครึ่งหลังของปี 2563 ที่ยังอยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ มีรายละเอียดสำคัญดังนี้ 

 

 1. เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2/2564 ได้แก่ การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนในไตรมาส 2/2564 กลับมาขยายตัว 4.6% การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคของรัฐบาลขยายตัว 1.1% การลงทุนเอกชนในไตรมาส 2/2564 เพิ่มขึ้น 9.2% ขณะที่การลงทุนภาครัฐเพิ่มขึ้น 5.6% การส่งออกมีมูลค่า 67,761 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สูงสุดเท่าที่มีการจัดเก็บข้อมูล ขยายตัว 36.2% โดยสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น อาทิ รถยนต์นั่ง (89.1%) รถกระบะ (190.5%) เป็นต้น การนำเข้าสินค้ามีมูลค่า 58,048 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 41.8% ในครึ่งปีแรกมีมูลค่า 131,765 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ด้านการผลิต สาขาเกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง ขยายตัวต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 3 2.0% 

 

อย่างไรก็ตาม สาขาที่พักแรมและการบริการด้านอาหาร ขยายตัวจากฐานต่ำในช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 13.2 โดยในไตรมาสนี้มีรายรับจากนักท่องเที่ยวชาวไทยอยู่ที่ 0.035 ล้านล้านบาท ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด ส่วนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยในไตรมาส 2/2564 มีจำนวน 20,275 คน  

 

 1. เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ไทยมีอัตราการว่างงานในไตรมาส 2/2564 อยู่ที่ 1.9%  ปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และในช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ 2.0% อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ที่ 2.4% ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุล 5.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เงินทุนสำรองระหว่างประเทศ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2564 อยู่ที่ 2.47 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ และหนี้สาธารณะมีมูลค่าทั้งสิ้น 8,825,097.8 ล้านบาท คิดเป็น 56.1% ของ GDP

 

 1. แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2564 คาดว่าจะขยายตัว 0.7-1.2% ปรับลดลงจากการประมาณการในครั้งก่อน 1.5-2.5% จากข้อจำกัดและปัจจัยเสี่ยง คือการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคโควิด ที่มีความรุนแรงและยังมีความไม่แน่นอนสูง ข้อจำกัดฐานะการเงินของภาคครัวเรือนและธุรกิจท่ามกลางการว่างงานที่ยังสูง ความเสี่ยงของการส่งออกและการผลิตภาคอุตสาหกรรมจากการระบาดในพื้นที่การผลิต รวมทั้งข้อจำกัดห่วงโซ่การผลิตและโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ และความผันผวนของเศรษฐกิจและการเงินโลก    

 

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังเปิดเผยว่า สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยังได้เสนอ 7 ประเด็นบริหารเศรษฐกิจในปี 2564 ได้แก่

 

 1. การควบคุมสถานการณ์การระบาดให้อยู่ในวงจำกัด ลดการแพร่เชื้อ เร่งรัดจัดหาและการกระจายวัคซีนอย่างเพียงพอและทั่วถึง

 

 1. การช่วยเหลือเยียวยาประชาชน แรงงาน และภาคธุรกิจ ที่ได้รับผลกระทบในช่วงการระบาดของโรคยังรุนแรง และมีการใช้มาตรการควบคุมการระบาดอย่างเข้มงวด

 

 1. การดำเนินมาตรการสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจเมื่อสถานการณ์การระบาดผ่อนคลายลง

 

 1. การขับเคลื่อนการส่งออกสินค้า

 

 1. การรักษาแรงขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจจากการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐ

 

 1. การส่งเสริมการลงทุนภาคเอกชน

 

 1. การรักษาบรรยากาศทางการเมืองและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising