×

บลูเวนเจอร์ กรุ๊ป หนึ่งในผู้นำธุรกิจ InsurTech พร้อมเข้าตลาดหุ้น ต่อยอดธุรกิจ ปูทางรุกตลาดต่างประเทศ [ADVERTORIAL]

26.01.2023
  • LOADING...

บมจ.บลูเวนเจอร์ กรุ๊ป หรือ BVG ถือเป็นรายแรกและเป็นหนึ่งในผู้นำในการดำเนินธุรกิจให้บริการแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันสำหรับบริหารจัดการธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับประกันภัยรถยนต์ (ระบบ EMCS) ในประเทศไทย ด้วยความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาแพลตฟอร์มโซลูชันสำหรับธุรกิจประภัยรถยนต์ ระบบนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ครอบคลุมกระบวนการและเชื่อมต่อห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจประกันภัยรถยนต์

 

ปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในทุกช่วงเวลาของชีวิต รวมถึงถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างแพร่หลาย จนส่งผลให้เทคโนโลยีกลายเป็นหัวใจสำคัญในแทบทุกธุรกิจ ไม่เว้นแต่ ‘ธุรกิจประกันภัย’ 

 

เป็นที่มาของคำว่า ‘InsurTech’ ซึ่งเกิดจากการผสมรวมของคำว่า Insurance (ประกันภัย) และ Technology โดย InsurTech เป็นคำที่ใช้เรียกธุรกิจประกันภัยที่ได้นำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ในระบบการดำเนินงาน

 

จึงนับว่า บมจ.บลูเวนเจอร์ กรุ๊ป เป็นหนึ่งในบริษัท InsurTech ที่กำลังเติบโตไปตามกระแสของโลก โดย BVG เริ่มต้นก่อตั้งธุรกิจตั้งแต่ปี 2543 ขณะเดียวกันก็มีการปรับตัวและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสร้างจุดแข็งให้กับธุรกิจ จนกระทั่งมีระบบซอฟต์แวร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ครอบคลุมทุกกระบวนการของธุรกิจประกันภัยรถยนต์

 

ส่วนก้าวต่อไปที่สำคัญหลังจากนี้ บริษัทเตรียมระดมทุนโดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชน (IPO) เพื่อเปิดโอกาสและเพิ่มศักยภาพในการต่อยอดธุรกิจและก้าวสู่การเป็นบริษัท InsurTech ในระดับภูมิภาค

 

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories

X
Close Advertising