×

สรุปสถานการณ์ไฟป่าโดยรวม 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

19.04.2020
  • LOADING...

ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (ส่วนหน้า) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายงานภาพรวม 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงราย, เชียงใหม่, แม่ฮ่องสอน, ลำปาง, ลำพูน, พะเยา, แพร่, น่าน และตาก มีรายละเอียด ณ วันที่ 19 เมษายน 2563 เวลา 08.00 น. ดังนี้

 

 

ภาพประกอบ: เทียนจรัส วงศ์พิเศษกุล
  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories