×

เจาะยุทธศาสตร์ ‘บำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก’ โมเดลธุรกิจใหม่ ผนึกโรงพยาบาลพันธมิตร ขยายฐานลูกค้ากลุ่มระดับกลาง (PR NEWS)

โดย THE STANDARD TEAM
02.12.2019
  • LOADING...
Bumrungrad Health Network

HIGHLIGHTS

4 Mins. Read
  • โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เปิดโมเดลธุรกิจใหม่ ‘บำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก’ ร่วมมือกับโรงพยาบาลพันธมิตรแบบเข้มข้น ตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
  • โมเดลนี้จะช่วยเสริมศักยภาพให้โรงพยาบาลพันธมิตร ทั้งด้านความชำนาญการเฉพาะทาง ความรู้นวัตกรรม และการรักษาตามมาตรฐานจากโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 
  • ขณะเดียวกัน โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ก็สามารถขยายฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ ระดับกลาง ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและในต่างจังหวัดมากขึ้น 
  • ปักหมุดโครงการแรก โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

เพราะการพัฒนาอุตสาหกรรมการรักษาพยาบาลอย่างยั่งยืนต้องเดินไปพร้อมกันทั้งองคาพยพ นอกจากบุคลากรแพทย์ เทคโนโลยีใหม่ๆ เครื่องมือทันสมัย ตลอดจนคุณภาพการให้บริการแล้วนั้น

 

อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญคือ การสร้างระบบเครือข่ายพันธมิตร เพื่อขยายกลุ่มเป้าหมายฐานลูกค้ากว้างขึ้น ดึงจุดแข็งที่แต่ละโรงพยาบาลมี มาถ่ายทอดองค์ความรู้กันและกัน ประสานความร่วมมือสร้างการเติบโตไปพร้อมกันทั้งอุตสาหกรรม นี่คือหัวใจสำคัญของการสร้างความยั่งยืนในอุตสาหกรรมโรงพยาบาลในปัจจุบัน 

 

นับเป็นอีกหนึ่งแผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ที่เดินหน้าสร้างเครือข่าย โรงพยาบาลพันธมิตรตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบันมีโรงพยาบาลที่ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกัน (MOU) แล้วจำนวน 58 แห่ง ทั้งโรงพยาบาลภาคเอกชน ภาครัฐ และโรงเรียนแพทย์ 

 

เดินหน้าความร่วมมือกับโรงพยาบาลเครือข่ายอย่างเข้มข้น

ล่าสุด กับการเปิดตัว ‘บำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก’ ยกระดับความร่วมมือกับโรงพยาบาลเครือข่ายอย่างเข้มข้นและเป็นรูปธรรมมากขึ้น

 

แต่เดิมการทำงานกับเครือข่ายในช่วงที่ผ่านมา เป็นลักษณะของการส่งต่อผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาโดยแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางจากโรงพยาบาลพันธมิตรมาที่บำรุงราษฎร์ เพื่อให้เกิดการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง (Continuing of Care) ซึ่งแน่นอนว่า ด้วยศักยภาพทั้งบุคลากรและเครื่องมือที่มากกว่า ช่วยเสริมศักยภาพการรักษาที่ดีที่สุดแก่ผู้ป่วยอย่างครอบคลุมและดีที่สุด

 

อย่างไรก็ตาม ‘บำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก’ ที่เปิดตัวล่าสุด จะมีความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยมีความร่วมมือ 2 ประการสำคัญ

 

1. ร่วมกันจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (Center of Excellence) ณ โรงพยาบาลพันธมิตร ดำเนินงานร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในลักษณะ Joint Operation รวมถึงด้านเงินทุน ค่าใช้จ่าย ทรัพยากร และรายได้ 

 

2. มีการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้และความชำนาญทางการแพทย์เฉพาะทางให้กับทีมแพทย์ของโรงพยาบาลพันธมิตร เพื่อให้มีขีดความสามารถในการรักษาตามมาตรฐานของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และมีแนวทางการรักษาผู้ป่วยบนมาตรฐานใกล้เคียงกัน เป็นการเพิ่มโอกาสให้กลุ่มผู้ป่วยของโรงพยาบาลพันธมิตรได้เข้าถึงการรักษากับแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะด้านอีกทางหนึ่งด้วย

 

Bumrungrad Health Network

 

ซึ่งการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์นั้นจะขึ้นอยู่กับความพร้อมของโรงพยาบาลพันธมิตร ว่าต้องการให้โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เข้าไปช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถในด้านใด โดยเบื้องต้น บำรุงราษฎร์จะเน้นการให้บริการใน 4 กลุ่มโรคหลัก คือ

 

  1. โรคกระดูกสันหลัง
  2. โรคข้อ
  3. ผู้ป่วยวิกฤต
  4. โรคตา

 

ปักหมุดโครงการแรก โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ เน้นขยายฐานลูกค้ากลุ่มคนระดับกลาง

สำหรับการดำเนินงานในระยะแรก จะมีการจัดตั้ง ‘ศูนย์กระดูกสันหลังและศูนย์ข้อ’ ร่วมกับโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ เนื่องจากเป็นโรงพยาบาลที่มีวิสัยทัศน์ตรงกันในการส่งมอบคุณภาพการรักษาที่ดีแก่ผู้ป่วย และสร้างการเติบโตไปด้วยกัน ถือเป็นต้นแบบแห่งแรกในการทำงานร่วมกับโรงพยาบาลพันธมิตร ภายใต้โมเดลธุรกิจใหม่ โดยปัจจุบันกลุ่มโรงพยาบาลในเครือบริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) นอกจากโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ที่กล่าวมา มีโรงพยาบาลในเครือทั้งหมดจำนวน 8 แห่ง ที่ดำเนินการอยู่แล้ว และกำลังจะเปิดเพิ่มอีก 2 แห่ง ภายในสิ้นปีนี้ โดยตั้งเป้าขยายให้ได้เป็น 20 แห่ง

 

สรุปความร่วมมือครั้งนี้ถือว่าได้ประโยชน์ทุกฝ่าย จากเดิมความร่วมมืออาจเป็นการส่งต่อผู้ป่วยเพื่อการรักษาเพียงอย่างเดียว แต่หลังจากนี้จะเริ่มทำงานร่วมกันอย่างเข้มข้นมากขึ้น มีการลงทุนร่วมกัน แบ่งปันทรัพยากรร่วมกัน การถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ ทำให้ความสัมพันธ์ลึกขึ้นกว่าเดิม 

 

ซึ่งแน่นอน เมื่อพันธมิตรแข็งแรง ทางโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ก็ย่อมเติบโตด้วย และที่สำคัญที่สุดคือ ผู้บริโภค โดยเฉพาะที่อยู่ต่างจังหวัดและปริมณฑล ถือเป็นการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ช่วยแบ่งเบาภาระแก่โรงพยาบาลภาครัฐ ในขณะเดียวกัน ยังทำให้ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลที่ดีกว่าเดิม และเกิดผลดีต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยอีกด้วย

 

Bumrungrad Health Network

 

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories