×

กรมควบคุมโรคชวนงดเหล้าเข้าพรรษา ชูแคมเปญ ‘เปลี่ยนค่าเหล้า เป็นค่าอาหาร’

โดย THE STANDARD TEAM
17.07.2019
 • LOADING...

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ชวนคนไทย ลด ละ เลิก ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา 3 เดือน ชูแคมเปญ ‘เปลี่ยนค่าเหล้า เป็นค่าอาหาร เปลี่ยนเวลาในวงเหล้า เป็นเวลาความสุขของครอบครัว’ พร้อมแนะ 10 วิธีในการเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในช่วงเข้าพรรษาปีนี้ ตรงกับวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา พุทธศาสนิกชนมักเข้าวัดทำบุญ ตลอดช่วงระยะเวลา 3 เดือน นอกจากนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวคนไทยมักถือโอกาส ลด ละ เลิก ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อเป็นการทำบุญและเป็นผลดีต่อสุขภาพตนเองและคืนความสุขให้กับครอบครัว เนื่องจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ ครอบครัว อุบัติเหตุ และอาชญากรรม ที่ส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ  

          

จากรายงานขององค์การอนามัยโลกพบว่า แอลกอฮอล์เป็นปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพที่สำคัญ ที่ทำให้เสียชีวิตด้วยโรคและการบาดเจ็บที่เกี่ยวข้องกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประมาณ 3 ล้านคนต่อปี ส่วนประเทศไทยพบว่า ในครัวเรือนที่มีสมาชิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทำให้มีค่าใช้จ่ายสำหรับสุราร้อยละ 6-8 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด การลด ละ เลิก ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษานอกจากสุขภาพดีแล้ว ยังทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย สามารถเปลี่ยนค่าเหล้า เป็นค่าอาหาร เปลี่ยนเวลาในวงเหล้า เป็นเวลาความสุขของครอบครัวได้อีกด้วย

          

กรมควบคุมโรคขอเชิญชวนคนไทย ลด ละ เลิก ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ครบพรรษา 3 เดือนนี้ และแนะนำ 10 วิธีในการเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คือ  

 

 1. ตั้งใจจริง  
 2. ตั้งเป้าว่าจะเลิกเพื่อใคร 
 3. หยุดทันที หักห้ามใจเมื่อตัวเองเข้าสังคม 
 4. ปรับเปลี่ยนนิสัยการดื่ม เช่น ดื่มเหล้าพร้อมรับประทานอาหาร ดื่มน้ำเปล่าคู่กับเหล้า เปลี่ยนขนาดแก้ว เป็นต้น  
 5. ตั้งเป้าลดปริมาณการดื่มในแต่ละวัน แต่ละครั้ง  
 6. หลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่างๆ เช่น หลีกเลี่ยงการไปผับบาร์ สถานบันเทิง หรือเลี่ยงจากกลุ่มดื่มเหล้า  
 7. ทำกิจกรรมอื่นแทนการนั่งดื่มสังสรรค์ เช่น เล่นกีฬา ทำบุญ อ่านหนังสือ หรือกิจกรรมที่ชื่นชอบต่างๆ  
 8. ฝึกปฏิเสธให้เด็ดขาด เช่น ไม่ว่างต้องไปทำธุระ หรือหมอห้ามดื่ม  
 9. หาที่พึ่งทางใจจากคนรอบข้าง เช่น พ่อ แม่ เพื่อนสนิท คนรัก ลูก
 10. หากเลิกด้วยตัวเองไม่ได้ให้ปรึกษาหน่วยงานที่ช่วยเหลือด้านการอดเหล้า 

          

นายแพทย์สุวรรณชัยกล่าวต่อไปว่า ในช่วงวันหยุดนี้มีการใช้รถใช้ถนนจำนวนมาก ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ง่วงไม่ขับ ไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่ ที่สำคัญหากจะขับต้องไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่ถ้าดื่มแล้วก็ต้องห้ามขับ ทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ นอกจากนี้ตาม พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 (มาตรา 28) การห้ามขายตามวันเวลาที่รัฐมนตรีประกาศหรือกำหนด ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการกำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ข้อ 2 การห้ามขายในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และวันออกพรรษา โดยผู้กระทำความผิดฝ่าฝืนกฎหมายในกรณีดังกล่าว ต้องโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งหากพบเห็นการกระทำผิดขอให้ร้องเรียนมายังสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422 หรือสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โทร. 0 2590 3342

 

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

 • LOADING...

READ MORE

Latest Stories