×

กลุ่ม BTS เผยเป็นผู้รับซื้อหุ้น ‘Kerry’ ทั้งหมด 9.5 ล้านหุ้น จากผู้บริหารทั้ง 4 รายที่ขายออกมา หลังเห็นศักยภาพการเติบโต

โดย THE STANDARD TEAM
13.01.2021
  • LOADING...
กลุ่ม BTS เผยเป็นผู้รับซื้อหุ้น ‘Kerry’ ทั้งหมด 9.5 ล้านหุ้น จากผู้บริหารทั้ง 4 รายที่ขายออกมา หลังเห็นศักยภาพการเติบโต

หลังจากทีมข่าว THE STANDARD WEALTH ได้รายงานข่าวการขายหุ้นของผู้บริหาร บมจ. เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) หรือ KEX จำนวน 4 คน ซึ่งได้ขายหุ้น KEX ออกมารวม 9.5 ล้านหุ้น ที่ราคาหุ้นละ 52 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 494 ล้านบาท

 

ล่าสุดทีมข่าว THE STANDARD WEALTH ได้รับการติดต่อจากฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของ บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (BTS) ว่า รายการขายหุ้นของผู้บริหารทั้ง 4 รายของ KEX ทางกลุ่ม BTS เป็นผู้เข้าไปรับซื้อไว้ทั้งหมดเอง

 

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (BTS) กล่าวว่า รายการซื้อขายที่เกิดขึ้น สืบเนื่องจาก BTS มองเห็นศักยภาพการเติบโตของ KEX ในอนาคต จึงได้ติดต่อขอซื้อหุ้นจากทีมผู้บริหารของ KEX ซึ่งนำมาสู่รายการซื้อขายดังกล่าว 

 

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ซึ่งเป็นวันที่หุ้น KEX เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวันแรก ทาง คีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ BTS และตัวบริษัท BTS ได้รายงานสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)​ ว่า ได้เข้าซื้อหุ้น KEX รวม 34.58 ล้านหุ้น ที่ราคาหุ้นละ 65 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 2,247 ล้านบาท 

 

การเข้าซื้อหุ้นดังกล่าวแบ่งเป็น คีรีเข้าซื้อหุ้นรวมทั้งสิ้น 12 ล้านหุ้น ที่ราคาหุ้นละ 65 บาท คิดเป็นสัดส่วนราว 0.689% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือคิดเป็นมูลค่าการเข้าซื้อประมาณ 780 ล้านบาท 

 

ส่วน BTS รายงานการเข้าซื้อหุ้น KEX รวม 22.58 ล้านหุ้น ที่ราคาหุ้นละ 65 บาท คิดเป็นสัดส่วนราว 1.297% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือคิดเป็นมูลค่าการเข้าซื้อประมาณ 1,467 ล้านบาท 

 

สำหรับ BTS ซึ่งมีคีรีเป็นประธานกรรมการบริษัท นับเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บมจ. วีจีไอ (VGI) โดยที่ VGI เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 2 ของ KEX ปัจจุบันถือหุ้นอยู่ราว 19.03% ดังนั้นการเข้ามาถือหุ้นของทั้งคีรีและ BTS ในวันที่ 24 ธันวาคม 2563 จึงทำให้กลุ่ม BTS มีสัดส่วนการถือหุ้นใน KEX ราว 21.02%  

 

ส่วนรายการขายหุ้นของผู้บริหาร KEX ทั้ง 4 ราย เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 ซึ่งทั้ง 4 รายได้แจ้งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ว่า ได้ขายหุ้นผ่านรายการขนาดใหญ่ (Big Lot) รวม 9.5 ล้านหุ้น ที่ราคาหุ้นละ 52 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 494 ล้านบาท 

 

แบ่งเป็น คิน เฮ็ง เน็ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร KEX รายงานการขายหุ้นรวม 3.5 ล้านหุ้น ที่ราคาหุ้นละ 52 บาท รวมมูลค่า 182 ล้านบาท 

 

ซุน ซัง ฉ่อย รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ KEX ขายหุ้นออกมารวม 3 ล้านหุ้น ที่ราคาหุ้นละ 52 บาท คิดเป็นมูลค่า 156 ล้านบาท 

 

วราวุธ นาถประดิษฐ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ KEX ขายหุ้นออกมารวม 2 ล้านหุ้น ที่ราคาหุ้นละ 52 บาท คิดเป็นมูลค่า 104 ล้านบาท

 

วันวิสาข์ ทัศนปรีชาชัย กรรมการบริหารสายงานการเงินและบัญชี KEX ขายหุ้นออกมารวม 1 ล้านหุ้น ที่ราคาหุ้นละ 52 บาท คิดเป็นมูลค่า 52 ล้านบาท 

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE




Latest Stories

Close Advertising