×

‘ออริจิ้น’ ส่งบริษัทย่อย ‘บริทาเนีย’ ขาย IPO รวมกว่า 13 ล้านหุ้น ระดมทุนขยายธุรกิจ

31.07.2021
  • LOADING...
บริทาเนีย

พีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ (ORI) รายงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 บมจ.บริทาเนีย (BRI) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้น (ไฟลิ่ง) และร่างหนังสือชี้ชวนเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เรียบร้อยแล้ว 

 

ภายใต้แผนการขาย IPO ดังกล่าว ทาง BRI จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปและผู้ลงทุนอื่นๆ รวมทั้งเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งมีหุ้นที่จัดสรรไว้รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ BRI รวมทั้งหมดคิดเป็นจำนวนไม่เกิน 30% ของทุนชำระแล้ว 

 

สำหรับภายใต้แผนการแยกบริษัท (Spin-off) ทาง BRI มีแผนจัดสรรหุ้น IPO ไม่เกิน 13.47 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท โดยหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ ทางบริษัทจะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน BRI ในสัดส่วนไม่ต่ำกว่า 70% ในขณะที่ BRI จะยังคงมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทต่อไปเช่นเดิม

ส่วนวัตถุประสงค์การใช้เงินจากการขาย IPO บริษัทจะนำไปใช้เป็นเงินทุนสำหรับการพัฒนาโครงการและขยายธุรกิจ หรือเพื่อชำระเงินกู้ และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ โดยบริษัทจะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการเสนอขายหุ้น IPO ของ BRI ให้ทราบต่อไป


ทั้งนี้ BRI ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยแนวราบ ทั้งบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม ทาวน์เฮาส์ และอสังหาริมทรัพย์อื่นที่มีลักษณะเดียวกัน 

 

ปัจจุบัน BRI มีบ้านจัดสรรที่พัฒนาโครงการภายใต้ 4 แบรนด์ ได้แก่ เบลกราเวีย บ้านเดี่ยวระดับลักชัวรี, แกรนด์บริทาเนีย บ้านเดี่ยวและบ้านแฝด, บริทาเนีย บ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์โฮม และ ไบรตัน บ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์โฮม และมียอดพัฒนาโครงการที่เสร็จสิ้นแล้ว รวมทั้งที่อยู่ระหว่างการขายและโอนกรรมสิทธิ์ ณ สิ้นไตรมาส 1 ปี 2564 รวมทั้งสิ้น 15 โครงการ มูลค่าโครงการรวมประมาณ 19,500 ล้านบาท 

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories

Close Advertising