×

BREAKING: ศาลฎีกาให้ปารีณาหยุดปฏิบัติหน้าที่ จนกว่าจะมีคำพิพากษา หลังรับคำร้อง ป.ป.ช. คดีรุกที่ป่าแล้ว

โดย THE STANDARD TEAM
25.03.2021
  • LOADING...
BREAKING: ศาลฎีกาให้ปารีณาหยุดปฏิบัติหน้าที่ จนกว่าจะมีคำพิพากษา หลังรับคำร้อง ป.ป.ช. คดีรุกที่ป่าแล้ว

วันนี้ (25 มีนาคม) ศาลฎีกามีคำสั่งรับคำร้องในคดีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ร้องขอให้ศาลวินิจฉัยการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงของ ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส. ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ กรณียึดถือ ครอบครอง และใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐโดยมิชอบ เพื่อประกอบกิจการฟาร์มเลี้ยงไก่ในชื่อ เขาสนฟาร์ม และเขาสนฟาร์ม 2 ในบริเวณพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

 

โดย ป.ป.ช. ขอให้ศาลฎีกามีคำสั่ง

 

  1. ให้ปารีณาหยุดปฏิบัติหน้าที่นับแต่วันที่ศาลฎีกาประทับรับฟ้องจนกว่าจะมีคำพิพากษา
  2. ให้ปารีณาพ้นจากตำแหน่งนับแต่วันหยุดปฏิบัติหน้าที่ และให้เพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งของผู้คัดค้าน และเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง มีกำหนดเวลาไม่เกิน 10 ปี

 

ซึ่งศาลได้พิจารณาแล้วเห็นว่าคดีนี้ ป.ป.ช. มีการชี้ช่องพยานหลักฐานชัดเจน และดำเนินการตามระเบียบของศาลอย่างครบถ้วน และตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ไม่ได้ตัดอำนาจของ ป.ป.ช. ตามรัฐธรรมนูญ

 

ศาลจึงมีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย ซึ่งเมื่อศาลไม่ได้มีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ย่อมส่งผลให้ปารีณาต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษา

 

ส่วนที่ปารีณาร้องคัดค้าน โดยอ้างว่า ป.ป.ช. ใช้อำนาจไต่สวนโดยมิชอบ ศาลเห็นว่าเป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณากันในชั้นการพิจารณา จึงมีคำสั่งนัดไต่สวนนัดแรกในวันที่ 30 เมษายนนี้

 

อย่างไรก็ตาม คดีนี้ปารีณาเป็นนักการเมืองคนแรกที่ถูกกล่าวหา ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแบบใหม่ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising