×

BREAKING: ประยุทธ์ ‘รอด’ ปม 8 ปี นั่งนายกฯ ต่อ

โดย THE STANDARD TEAM
30.09.2022
  • LOADING...
8 ปี ประยุทธ์ จันทร์โอชา

วันนี้ (30 กันยายน) หลังจากช่วงเวลา 15.04 น. ที่ผ่านมา ศาลรัฐธรรมนูญเริ่มอ่านคำวินิจฉัย คำร้องของ ส.ส. พรรคร่วมฝ่ายค้าน ที่เข้าชื่อยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ว่าสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสอง และมาตรา 158 วรรคสี่ หรือไม่ กรณีดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครบ 8 ปี

 

ศาลเห็นว่า ผู้ถูกร้องได้รับพระบรมราชโองการการแต่งตั้งเป็นนายกฯ ตามรัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2557 แต่รัฐธรรมนูญ 2560 มีบทเฉพาะกาลที่ระบุให้ ครม. ที่เป็น ครม. ก่อนมีรัฐธรรมนูญนี้ เป็น ครม. ตามรัฐธรรมนูญนี้

 

ศาลจึงพิจาณาว่า รัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 264 วรรคหนึ่ง มีจุดมุ่งหมาย 2 ประการ

  • ยืนยันถึงหลักความต่อเนื่อง แม้จะเป็น ครม. ตามรัฐธรรมนูญฉบับอื่น แต่ถือเป็น ครม. ตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้
  • เพื่อให้อยู่ใต้กฎเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 โดยหากไม่ได้บัญญัติยกเว้นไว้ก็ให้ถือบังคับใช้ตามรัฐธรรมนูญฉบับ 2560

 

ดังนั้นเมื่อรัฐธรรมนูญ 2560 บังคับใช้เมื่อ 6 เมษายน 2560 การดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของผู้ถูกร้อง จึงเป็นการดำรงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญ จะต้องถือเอาวันเริ่มต้นของการบังคับใช้รัฐธรรมนูญเป็นวันเริ่มดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ผู้ถูกร้องจึงยังดำรงตำแหน่งไม่ครบตามกำหนด และความเป็นนายกรัฐมนตรียังไม่สิ้นสุดลง

 

ทั้งนี้ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา สามารถกลับมาปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีต่อไป

 


 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: 

 


 

ชมสดทาง Facebook: THE STANDARD และ YouTube: THE STANDARD 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising