×

BREAKING: ตั้ง อรรถพล เจริญชันษา นั่งรักษาการอธิบดีกรมอุทยานฯ หลังคนเก่าถูกเด้งปมเรียกรับเงิน

โดย THE STANDARD TEAM
25.01.2023
  • LOADING...
BREAKING_NEWS

วันนี้ (25 มกราคม) วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า วันเดียวกันนี้ได้ลงนามในคำสั่งและมีผลทันที ให้ อรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ไปรักษาการในตำแหน่งอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและต่อเนื่องในการทำงาน

 

สำหรับกรณีนี้สืบเนื่องจากที่ รัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช คนก่อน ถูกกล่าวหาว่าเรียกรับสินบนแลกกับการแต่งตั้งโยกย้ายผู้ใต้บังคับบัญชา ตามที่สื่อได้เสนอข่าวไปก่อนหน้านี้ และในเวลาต่อมาถูกโยกย้ายออกจากตำแหน่งเพื่อสอบสวน จึงให้มาปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2565

 

ขณะที่ อรรถพล อรรถพล จบจากคณะวนศาสตร์ รุ่น 49 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปริญญาโท สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และผ่านหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.1) สำนักงาน ก.พ. เติบโตมาจากงานป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดในการบุกรุกผืนป่ามาเกือบตลอดชีวิตราชการ เคยเป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าฉะเชิงเทรา (นักวิชาการป่าไม้ 7ว) อดีต ผอ.ส่วนยุทธการด้านป้องกันและปราบปราม สำนักป้องกันและปราบปรามและควบคุมไฟป่า, ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรสงคราม และผู้อำนวยการสำนักวิชาการป่าไม้

 

ต่อมาเป็น ผอ.สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กระทั่งเดือนมิถุนายน 2560 ขึ้นเป็นรองอธิบดีกรมป่าไม้ ประกาศภารกิจเน้นป้องกันปราบปรามการบุกรุกป่าไม้ และยังเป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) รวมถึงได้รับเครื่องหมายพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น

 

ปี 2561-2563 เป็นอธิบดีกรมป่าไม้ ปี 2564 ถูกโยกข้ามหน่วยไปเป็นอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ปี 2565 เป็นอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

 

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories

Close Advertising