×

‘แบงก์ชาติ’ มองเศรษฐกิจปี 63 หดตัวน้อยกว่าคาด ห่วงการเติบโตปีนี้ต่ำกว่าระดับศักยภาพจากพิษโควิด-19 ระลอกใหม่

15.02.2021
  • LOADING...
‘แบงก์ชาติ’ มองเศรษฐกิจปี 63 หดตัวน้อยกว่าคาด ห่วงการเติบโตปีนี้ต่ำกว่าระดับศักยภาพจากพิษโควิด-19 ระลอกใหม่

แม้ตัวเลขเศรษฐกิจไทยปี 2563 ที่ทางสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ประกาศออกมา จะหดตัวลึกถึง 6.1% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 22 ปี แต่ในมุมของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) นับว่าเป็นตัวเลขที่ดีกว่าที่คาดการณ์เอาไว้ 

 

ชญาวดี ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า ตัวเลขดังกล่าวดีกว่าที่ ธปท. ประเมินไว้ ทั้งในรายงานนโยบายการเงินเดือนธันวาคม 2563 และในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา

 

โดยองค์ประกอบที่ดีกว่าคาด มาจากการสะสมสินค้าคงคลังที่เร่งขึ้นมากตามผลผลิตเกษตรและเพื่อรองรับคำสั่งซื้อจากต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น และการบริโภคภาคเอกชนที่สามารถกลับมาขยายตัวได้เล็กน้อย เนื่องจากได้รับแรงสนับสนุนจากมาตรการภาครัฐอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการส่งออกสินค้าที่ปรับดีขึ้นตามเศรษฐกิจคู่ค้า และวัฏจักรสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ฟื้นตัว 

 

อย่างไรก็ตาม คาดว่าในปี 2564 เศรษฐกิจไทยจะกลับมาขยายตัวได้ แต่ยังต่ำกว่าระดับศักยภาพ โดยในระยะสั้นเศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์และมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ในช่วงต้นปี แต่คาดว่าผลกระทบโดยรวมจะน้อยกว่าการแพร่ระบาดในระลอกแรก เนื่องจากมาตรการเข้มงวดน้อยกว่าและบังคับใช้เฉพาะพื้นที่ 

 

ทั้งนี้ สถานการณ์ดังกล่าวอาจเป็นการซ้ำเติมบางภาคเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวได้ช้ากว่ากลุ่มอื่น ทำให้การฟื้นตัวมีความแตกต่าง ผลกระทบต่อบางกลุ่มธุรกิจและแรงงานจึงควรได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม

       

ในระยะข้างหน้าเศรษฐกิจไทยยังเผชิญความไม่แน่นอนอีกมาก ทั้งการกลับมาของนักท่องเที่ยวต่างชาติ และประสิทธิผลและการกระจายวัคซีนป้องกันโควิด-19 ดังนั้น โดยรวมเศรษฐกิจไทยจึงยังต้องการมาตรการที่ตรงจุด เพียงพอ และต่อเนื่อง เพื่อประคับประคองการฟื้นตัว ทั้งนี้ ธปท. จะมีการประเมินการขยายตัวเศรษฐกิจและเผยแพร่อีกครั้งในรายงานนโยบายการเงินฉบับเดือนมีนาคม 2564

 

พิสูจน์อักษร: วรรษมล สิงหโกมล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising