×

ธปท. เตรียมออกแนวปฏิบัติ นำ ‘บล็อกเชน’ มาใช้ให้บริการทางการเงิน

โดย efinanceThai
18.12.2020
  • LOADING...
ธปท. เตรียมออกแนวปฏิบัติ นำ ‘บล็อกเชน’ มาใช้ให้บริการทางการเงิน

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างแนวปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในการให้บริการทางการเงิน ระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2563-22 มกราคม 2564 เนื่องจากเห็นว่า ปัจจุบันภาคการเงินมีการนำเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางการเงินมากขึ้น ธปท. เห็นความสำคัญและโอกาสของเทคโนโลยีนี้ต่อการพัฒนาระบบการเงินของไทย จึงได้ออกแนวปฏิบัติ เพื่อให้ผู้ให้บริการทางการเงินใช้อ้างอิง ทั้งในกรณีที่เป็นผู้ดูแลเครือข่าย และกรณีที่เป็นสมาชิกเครือข่าย Blockchain

 

ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่า ผู้ให้บริการทางการเงินมีนโยบายและการบริหารจัดการในการนำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้อย่างเหมาะสม มั่นคงปลอดภัย น่าเชื่อถือ และสอดคล้องกับหลักการที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล สร้างความเชื่อมั่นในการใช้บริการให้กับประชาชน และเป็นมาตรฐานในการพัฒนาระบบโครงสร้างทางการเงินของประเทศต่อไป แนวทางที่พึงปฏิบัติ ยกตัวอย่างเช่น 

 

  1. พิจารณาการนำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้ให้ตรงกับความจำเป็นหรือความต้องการทางธุรกิจขององค์กร 
  2. วิเคราะห์กลยุทธ์สำหรับการนำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้กับธุรกิจในมิติต่างๆ เช่น กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและความต้องการ หรือปัญหาของลูกค้าที่สามารถนำเทคโนโลยี Blockchain มาแก้ปัญหาได้ คู่แข่งทางธุรกิจ ศักยภาพขององค์กร เป็นต้น          
  3. ประเมินต้นทุนและความคุ้มค่าของการนำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้กับกระบวนทางธุรกิจปัจจุบัน รวมถึงการเปรียบเทียบเทคโนโลยี Blockchain กับเทคโนโลยีอื่นที่สามารถตอบสนองความต้องการทางธุรกิจได้เช่นเดียวกัน          
  4. คัดเลือกเทคโนโลยี Blockchain แพลตฟอร์มให้เหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ เช่น ประเภทของ Blockchain ที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรและรูปแบบธุรกิจ รูปแบบสถาปัตยกรรม โดยพิจารณาความสามารถของ Blockchain แพลตฟอร์ม เช่น การเชื่อมต่อ (Interoperability) กับระบบงานต่างๆ ขององค์กร ความน่าเชื่อถือและความมั่นคงปลอดภัยของกระบวนการ Consensus และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น

 

รายงาน: ชัชชญา อังคุลี

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising