×

ตลท. งัดมาตรการใหม่ Circuit Breaker หวังคุมหุ้นร้อนรายตัวที่ราคาผันผวนผิดปกติ

28.02.2024
  • LOADING...
ตลท. Circuit Breaker

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เตรียมงัดหลายมาตรการใหม่ใช้สกัดหุ้นราคาผันผวนผิดปกติ ส่วนหุ้นพฤติกรรมการซื้อขายที่ไม่เหมาะสมจ่อสั่งใช้ Auction คุมเทรด   

 

รองรักษ์ พนาปวุฒิกุล รองผู้จัดการหัวหน้าสายงานกฎหมาย และโฆษกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท​.) กล่าวว่า หลังจากก่อนหน้าคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เห็นชอบมาตรการยกระดับความเชื่อมั่นเรื่อง Short Selling และ Program Trading รวมถึงมาตรการเพิ่มการเปิดเผยข้อมูลแก่สาธารณชน ปัจจุบันเตรียมจะทยอยเฮียริ่งกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) รวมทั้งพัฒนาระบบเพื่อเตรียมรองรับมาตรการใหม่ที่กำลังจะเริ่มทยอยออกมาใช้ในปีนี้

 

สำหรับการเพิ่มมาตรการที่คาดว่าจะมีรายละเอียดความชัดเจนออกมาในช่วงครึ่งของปี 2567 มีกรณีการป้องกันราคาผันผวนผิดปกติของราคาหุ้น และการกำกับดูแลพฤติกรรมการซื้อขายที่ไม่เหมาะสม ดังนี้

 

การป้องกันราคาผันผวนผิดปกติของราคาหุ้น: จะเพิ่มเพดานการเคลื่อนไหวของราคาระหว่างวัน (Dynamic Price Band) หรือเป็นการใช้มาตรการ Circuit Breaker กับหุ้นรายตัว ซึ่งจะเป็นกรอบของการเคลื่อนไหวของราคาที่แคบลงมาจาก Ceiling & Floor โดยกำหนดกรอบไว้เป็นเปอร์เซ็นต์ (เช่น +/- 10%) จากราคาซื้อขายล่าสุด ซึ่งหากถึงระดับราคาดังกล่าวก็จะหยุดพักการซื้อขายชั่วคราวก่อนเปิดซื้อขายใหม่ 

 

มาตรการลดความผันผวนที่ผิดปกติของราคาหลักทรัพย์

 

การกำกับดูแลพฤติกรรมการซื้อขายที่ไม่เหมาะสม: กรณีที่ราคาหุ้นมีความผันผวนมาก จะมีการเพิ่มมาตรการซื้อขายแบบ Auction โดยกำหนดให้เปิดจับคู่ซื้อขายวันละ 3 รอบ แทนการส่งคำสั่งซื้อขายแบบจับคู่ (Automatic Order Matching: AOM)

 

มาตรการกำกับพฤติกรรมการซื้อขายที่ไม่เหมาะสม

 

สำหรับในช่วงไตรมาส 2/67 คาดว่าจะมีมาตรการที่สามารถทยอยเริ่มใช้ได้ เช่น 

 

  • การเพิ่มการบทลงโทษเพิ่มค่าปรับจากเดิมประมาณ 3 เท่า กรณีพบการกระทำผิดเกี่ยวกับการ Short Selling ของโบรกเกอร์
  • การทบทวนคุณสมบัติของหลักทรัพย์ที่สามารถ Short Selling ได้ โดยเบื้องต้นกำหนดคุณสมบัติมาร์เก็ตแคปขั้นต่ำ (Market Capitalization) ของหุ้นที่สามารถทำ Short Selling ได้ จากเดิม 5 พันล้านบาท เป็น 7.5 พันล้านบาท ซึ่งจะส่งผลให้จะมีจำนวนหุ้นที่ทำ Short Selling ได้ลดลงเหลือ 231 ตัว จากเดิม 293 ตัว
  • การเปิดเผยข้อมูลรายชื่อผู้ลงทุนที่มีพฤติกรรมการส่งคำสั่งซื้อขายไม่เหมาะสมให้แก่บริษัทสมาชิกทุกราย เพื่อให้บริษัทสมาชิกใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาดำเนินการกับผู้ลงทุนรายนั้น

 

ตัวอย่างบทลงโทษ

 

เพิ่มบทลงโทษปรับเป็นเงินโบรกเกอร์

 

Auction ใช้ยกระดับคุมหุ้นร้อนเพิ่มจากเครื่องหมาย P 

 

ด้านภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า หลายมาตรการที่ออกมาได้มีการหารือร่วมกันกับหน่วยงานกำกับดูแลอย่างสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แล้ว เห็นตรงกันว่าควรปรับปรุงในเรื่องดังกล่าวหลังจากไม่ได้มีการปรับปรุงมาเป็นระยะเวลานาน รวมทั้งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยขั้นตอนต่อไปจะดำเนินตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มาตรการเหล่านี้ถูกนำมาใช้ได้เร็วที่สุด คาดว่าจะช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีต และสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนได้ 

 

สำหรับการเพิ่มมาตรการซื้อขายแบบ Auction มาใช้ในอนาคต จะสามารถช่วยแก้ปัญหาคล้ายกับกรณีที่เกิดในต่างประเทศได้ ตัวอย่างเช่นกรณี VinFast บริษัทรถยนต์ของเวียดนาม ที่จดทะเบียนในตลาดหุ้น Nasdaq ที่มีปัญหาและราคาหุ้นขึ้นไปไม่มีหยุด เพราะเกิดจากมีประเด็น Free Float ที่น้อยในตลาดหุ้น Nasdaq และเมื่อมีดีมานด์ ราคาก็ขึ้นไปแบบไม่หยุด ซึ่งเป็นปัญหาที่ในตอนนั้นตลาดหุ้น Nasdaq ไม่สามารถทำอะไรได้

 

ดังนั้นมาตรการซื้อขายแบบ Auction เป็นหนึ่งในมาตรการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เตรียมการไว้แล้วสำหรับในอนาคตหากเกิดกรณีปัญหาในลักษณะนี้ขึ้น คือสามารถเปิดให้หุ้นดังกล่าวไม่จำเป็นจะต้องถูกขึ้นเครื่องหมาย P (Pause) หรือหยุดซื้อขายชั่วคราว แต่สามารถเป็นการซื้อขายด้วยวิธีจับคู่อัตโนมัติ 

 

โดยจับคู่ซื้อขายครั้งเดียวเมื่อเปิดทำการ (Auction) ซึ่งจะเปิดให้ซื้อขาย 3 รอบ (Pre-open1, Pre-open2, Pre-close) ซึ่งจะทำให้ไม่มีปัญหาว่าหุ้นดังกล่าวไม่สามารถซื้อขายได้ แต่จะถูกซื้อขายแบบ Auction แทนที่จะเป็นระบบการซื้อขายแบบจับคู่ต่อเนื่อง (Continuous Trading) ยิ่งไปกว่านั้นหากหุ้นยังมีความร้อนแรงก็สามารถซื้อขายได้ต่อไป โดยคาดว่าเกณฑ์ดังกล่าวจะบังคับใช้ได้ประมาณไตรมาส 2-3/67

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising