×

ธปท. เผยผลสำรวจภาคธุรกิจเดือน ม.ค. พบส่วนใหญ่ยังไม่มีแผนปรับขึ้นราคา แต่กังวลปัญหาการขนส่งสินค้ามากขึ้น

02.02.2022
  • LOADING...
ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดผลสำรวจผลกระทบจากไวรัสโควิดต่อภาคธุรกิจไทย (BSI) เฉพาะกิจในระหว่างวันที่ 1-26 มกราคม 2565 ซึ่งผลสำรวจพบว่า ในเดือนมกราคม 2565 ระดับการฟื้นตัวของธุรกิจในภาพรวมใกล้เคียงกับเดือนก่อนหน้า โดยยังคงถูกกดดันจากปัญหาการขนส่งที่ยังไม่กลับสู่ภาวะปกติ กำลังซื้อที่อ่อนแอ และความกังวลการแพร่ระบาดของโควิดสายพันธุ์โอมิครอน

 

อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวของภาคธุรกิจในภาคการค้าปรับดีขึ้นจากธุรกิจค้าปลีกยานยนต์เป็นสำคัญ ส่วนหนึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากงาน Motor Expo ในเดือนธันวาคม 2564 ขณะที่ธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารค่อนข้างทรงตัว

 

สำหรับธุรกิจทั้งในภาคการผลิตและภาคที่มิใช่การผลิตมีความกังวลเกี่ยวกับปัญหาการขนส่งเพิ่มขึ้น ขณะที่ความกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดระลอกใหม่อยู่ในระดับน้อยถึงปานกลาง ส่วนหนึ่งมาจากการควบคุมการแพร่ระบาดและอัตราการฉีดวัคซีนที่ดีขึ้น รวมถึงความรุนแรงของเชื้อไวรัสที่ลดลง

 

การฟื้นตัวของระดับการจ้างงานโดยรวมปรับลดลงจากเดือนก่อน ทั้งในด้านจำนวนและรายได้แรงงานของทั้งภาคการผลิตและภาคที่มิใช่การผลิต สอดคล้องกับการใช้นโยบายปรับเปลี่ยนการจ้างงานที่ปรับเพิ่มขึ้นเกือบทุกประเภท โดยเฉพาะในธุรกิจอสังหาและก่อสร้าง รวมถึงธุรกิจโรงแรมและคลังสินค้า

 

ด้านสภาพคล่องของธุรกิจ สัดส่วนของบริษัทที่มีสภาพคล่องมากกว่า 6 เดือนเพิ่มขึ้นจากภาคการผลิตเป็นสำคัญ เช่น การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า ยานยนต์ และเหล็ก ขณะที่ธุรกิจที่มีสภาพคล่องน้อยกว่า 3 เดือน ส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในกลุ่มการผลิตสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย

 

ทั้งนี้ผลสำรวจระบุด้วยว่า ภาคธุรกิจมากกว่าครึ่งยังไม่มีแนวโน้มปรับขึ้นราคาสินค้าและบริการในอีก 3 เดือนข้างหน้า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นภาคบริการที่ต้นทุนยังไม่ปรับเพิ่มสูงเท่ากับภาคการผลิต และกลุ่มอสังหาและก่อสร้างที่กำลังซื้อยังเปราะบาง 

 

โดยธุรกิจที่ยังไม่ปรับราคา ส่วนใหญ่จะใช้วิธีการอื่นแทนการปรับราคา เช่น การปรับลดโปรโมชัน การลดปริมาณ ลดคุณภาพ หรือการออกสินค้ารุ่นใหม่ เพื่อเป็นการลดต้นทุน และบางส่วนสามารถแบกรับต้นทุนได้นานถึง 12 เดือน 

 

สำหรับธุรกิจที่มีแนวโน้มปรับเพิ่มราคา ส่วนใหญ่คาดว่าจะปรับได้ไม่เกิน 10% ของต้นทุนที่เพิ่มขึ้น เช่น ธุรกิจผลิตยางและพลาสติก ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม 

 


 

ช่องทางติดตาม THE STANDARD WEALTH


Twitter: twitter.com/standard_wealth
Instagram: instagram.com/thestandardwealth
Official Line: https://lin.ee/xfPbXUP

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising