×

เหตุเกิดที่เศรษฐกิจไทย บุญสิงห์นำ 15 กรรมการบริหารยื่นลาออก เพื่อยุติความขัดแย้งภายในพรรค มีผลให้ทุกคนหลุดเก้าอี้ ต้องเลือกชุดใหม่

โดย THE STANDARD TEAM
24.05.2022
  • LOADING...
บุญสิงห์ วรินทร์รักษ์

วันนี้ (24 พฤษภาคม) บุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบบัญชีรายชื่อ และนายทะเบียนพรรคเศรษฐกิจไทย ในฐานะกรรมการบริหารพรรคเศรษฐกิจไทย กล่าวว่า หลังจากได้เกิดข่าวความขัดแย้งขึ้นภายในพรรคที่ปรากฏต่อสื่อมวลชน กรรมการบริหารพรรคจำนวน 15 คน ได้ยื่นหนังสือลาออกลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองและนำรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) รับทราบแล้วนั้น

 

ส่งผลให้มีการปรับโครงสร้างกรรมการบริหารพรรคใหม่ เพื่อให้กรรมการบริหารชุดใหม่ที่มีความรัก ความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียว ทำให้พรรคมีความเข้มแข็ง ไปสู่จุดมุ่งหมายได้ และทุกท่านจะร่วมมือกันทำงานและขับเคลื่อนนโยบายพรรคไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้คนไทยมีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน พรรคของเราจะมีความเป็นปึกแผ่นและเป็นที่พึ่งของประชาชนต่อไป

 

บุญสิงห์กล่าวว่า เมื่อใครมีปัญหาก็ควรหันมาพูดจากันในพรรคก่อน ไม่ควรนำไปพูดข้างนอกพรรค ทำให้เกิดความเข้าใจผิดภายนอก ส่งผลกระทบต่อพรรค แบบนี้ไม่สามารถขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันต่อไปได้ ซึ่งเราไม่ใช่คู่ขัดแย้งจึงได้ตัดสินใจยุติปัญหาดังกล่าว

 

บุญสิงห์ยังกล่าวอีกว่า คณะกรรมการบริหารพรรคเศรษฐกิจไทยมีจำนวน 22 คน เมื่อยื่นลาออกครึ่งหนึ่ง หรือจำนวน 12 คน ถือว่าพ้นสภาพกรรมการบริหารพรรคทั้งหมดแล้ว และหลังจากนี้ทางพรรคจะจัดให้มีการประชุมเพื่อเลือกกรรมการบริหารพรรคใหม่ภายใน 45 วัน ตามกรอบข้อบังคับของพรรคเศรษฐกิจไทย เพื่อจะให้พรรคสามารถเดินหน้าขับเคลื่อนดำเนินงานได้ตามปกติต่อไป

 

“เรามีความเข้าใจที่ตรงกันว่าเมื่อพรรคมีปัญหาก็จะต้องปรับปรุงแก้ไข เพราะปัญหาต่างๆ ไม่ใช่อุปสรรคทำให้ท้อถอย หากแต่เป็นพลังให้พรรคมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น และพรรคจะมุ่งมั่นทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชน ตามจุดยืนของพรรคที่ได้ประกาศไว้” บุญสิงห์กล่าวในท้ายที่สุด

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising