×

ผลสำรวจความเดือดร้อนของประชาชนกับรถเมล์ ปัญหาอันดับ 1 รถขาดระยะ รอนาน มากกว่าร้อยละ 77 ไม่มั่นใจว่า ขสมก. จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้จริง

โดย THE STANDARD TEAM
25.06.2022
  • LOADING...
รถเมล์

วันนี้ (25 มิถุนายน) กรุงเทพโพลล์ โดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ รายงานผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนในหัวข้อ ‘ความเดือดร้อนของประชาชนต่อการใช้บริการรถเมล์ไทย’ โดยรวบรวมข้อมูลจากประชาชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ใช้บริการรถเมล์จำนวน 1,151 คน เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 17-21 มิถุนายนที่ผ่านมา

 

จากผลสำรวจพบว่า ปัญหาที่ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 89.2 พบจากการใช้บริการรถโดยสารประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) คือรถขาดระยะ ต้องรอรถนาน รองลงมาร้อยละ 44.4 คือรถแน่น ขึ้นไม่ทัน โดยเฉพาะในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน และร้อยละ 35.5 คือรถเก่า ชำรุด และสกปรก

 

โดยผลกระทบที่ได้รับจากปัญหารถขาดระยะ ลดเที่ยววิ่ง และยกเลิกเดินรถในบางเส้นทาง ร้อยละ 75.4 คือไปเรียน ทำงานสาย ถึงที่หมายช้ากว่ากำหนด รองลงมาร้อยละ 61.4 คือต้องใช้บริการขนส่งทางอื่น ทำให้เพิ่มภาระค่าใช้จ่าย และร้อยละ 37.3 คือต้องต่อรถหลายสาย จากเดิมนั่งเพียงสายเดียวถึงที่หมาย

 

ขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 77.3 ไม่ค่อยมั่นใจว่า ขสมก. จะสามารถแก้ปัญหาการให้บริการรถเมล์ที่เกิดขึ้นให้หมดไปภายใน 15 วันได้ ขณะที่ประชาชนร้อยละ 22.7 ค่อนข้างมั่นใจว่า ขสมก. แก้ไขปัญหาดังกล่าวได้

 

สำหรับสิ่งที่อยากฝากถามผู้บริหาร ขสมก. และส่วนงานที่เกี่ยวข้องมากที่สุดในการให้บริการรถเมล์แก่ประชาชน ร้อยละ 56.9 คือมีรถเมล์ให้บริการครอบคลุมทุกเส้นทางได้หรือไม่ เพื่อคำนึงถึงผู้มีรายได้น้อย รองลงมาร้อยละ 53.2 คือทำไมจึงมีปริมาณรถให้บริการน้อย และร้อยละ 51 คือประชาชนจะได้รับผลกระทบจากปัญหารถขาดระยะ ลดเที่ยววิ่ง และยกเลิกสายรถเมล์บางเส้นทางจะนานแค่ไหน

 

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising